• język migowy

Fundusze Unijne

Fundusze Unijne
Nazwa projektu Źródło finansowania Wartość zadania zł Kwota dofinansowania
Maluch + Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach KPO               FERS           Budżet Państwa 8 836 566,00 5 309 737,58
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny RPO WSL 2014-2020 158 660,00 134 861,00
Cyfrowa Gmina POPC 2014-2020 1 257 020,00 1 257 020,00
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

POPC 2014-2020

332 500,00

332 500,00

Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta - Program Aktywność Lokalnej

RPO WSL 2014-2020

  441 961,75

 375 667,48

Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Czerwionce-Leszczynach

POPC 2014-2020

Budżet Państwa

    64 368,00

   54 712,80

     9 655,20

Zdalna Szkoła +

POPC 2014-2020

   113 941,00

  113 941,00

Zdalna Szkoła

POPC 2014-2020

     98 880,00

    98 880,00

Nasza przyszłość w naszych rękach - utworzenie Centrum Usług Społecznych

RPO WSL 2014-2020

Budżet Państwa

    284 287,78

   264 387,63

Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 2014-2020

19 530 484,53

16 592 063,34

Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 2014-2020

Budżet Państwa

23 016 107,50

21 840 394,62

Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

POPC 2014-2020 Budżet Państwa

   80 640,00

   68 931,07

   11 708,93

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - grupa 3 RPO WSL 2014-2020 4 090 290,89 2 514 209,03

Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 2014-2020 13 275 272,43 4 842 476,48

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - grupa 2

RPO WSL 2014-2020 3 486 098,89 2 548 040,35

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - grupa 1

RPO WSL 2014-2020 3 504 414,77 2 574 608,94

Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 2014-2020 1 726 791,76 1 448 460,38

Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce- Leszczynach

RPO WSL 2014-2020 6 617 750,80 3 709 573,43

Budowa przedszkola w Bełku

RPO WSL 3 566 952,58 2 852 261,76

Budowa drogi gminnej z chodnikiem i kanalizacją deszczową w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 1 007 927,61 1 007 927,61

Odnowa naszej miejscowości dzięki lokalnej aktywności

PO KL 877 625,00 877 625,00

Budowa boiska sportowego w Bełku

PROW 292 306,95 173 250,00

Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego

PO PT 189 838,20 170 854,38

Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni "Dębieńsko" w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 12 174 887,98 9 965 272,48

Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 2 323 050,98 1 940 035,16

Każdy ma szansę na sukces

PO KL   635 040,91    539 784,77

Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku

RPO WSL 2 173 778,34 1 847 711,59

Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych.

RPO WSL 441 980,69 370 731,06

Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych pokryciami wolnymi od azbestu wraz z utylizacją azbestu w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 392 621,31 140 593,78

Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu

RPO WSL 782 117,23 661 276,98

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 2 952 466,86 2 399 910,80

IX i X Festwiwal Muzyki Niemechanicznej "Around The Rock"

RPO WSL 688 869,70 565 227,64

Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim

RPO WSL 1 247 952,70 1 060 759,82

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 7 193 429,00 4 082 219,94

Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 15 294 972,81 10 569 748,48

Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko

RPO WSL 2 198 232,00 1 709 562,50

Zakup samochodu ciężarowego z podnośnikiem HDS

PROW 436 752,69 178 997,00

Europejski po-ziom

PO KL 3 916 605,08 3 329 114,32

Przedszkolaczek

PO KL 1 810 570,00 1 538 984,50

VII Festiwal Muzyki Niemechanicznej „Around The Rock”

RPO WSL 234 009,42 170 939,91

Czerwionka-Leszczyny - wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji

RPO WSL 351 108,94 258 244,11

e-Administracja w Powiecie Rybnickim

RPO WSL 1 424 591,67 1 139 983,35

Biblioteka bez barier - przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 1 122 785,76 700 417,27

Gmina dzieciom - budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach

PROW 418 275,80 217 808,00

Maluch w przedszkolu

PO KL 425 599,60 361 759,66

OPS i Twoja aktywność ku integracji

PO KL 2 522 236,92 2 143 901,38

Sala gimnastyczna w Stanowicach

ZPORR 2 413 863,84 1 800 383,25

Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare

ZPORR 7 668 883,23 3 721 968,00

Przebudowa nawierzchni ul. Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchów

ZPORR - Budżet państwa 1 781 200,00 1 296 535,48
178 120,00

Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy oraz wykonanie trybun w Bełku

SPO - ROL 142 797,13 91 193,64

Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy z Centrum Multimedialnym w Szczejkowicach

SPO - ROL 61 637,87 40 415,20

Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej oraz urządzenie terenu w Palowicach

SPO - ROL 145 798,54 95 604,00

 

do góry