Fundusze Unijne

Fundusze Unijne

Źródło finansowania Wartość zadania zł Kwota dofinansowania
Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

POPC 2014-2020 Budżet Państwa

   80 640,00

   68 931,07

   11 708,93

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - grupa 3 RPO WSL 2014-2020 3 804 040,04 2 514 209,05

Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 2014-2020 7 813 278,44 5 423 127,92

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - grupa 2

RPO WSL 2014-2020 3 717 667,62 2 789 938,45

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - grupa 1

RPO WSL 2014-2020 3 733 851,93 2 777 077,88

Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 2014-2020 1 704 071,04 1 448 460,38

Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce- Leszczynach

RPO WSL 2014-2020 6 303 633,42 3 783 301,32

Budowa przedszkola w Bełku

RPO WSL 3 529 740,59 2 862 972,59

Budowa drogi gminnej z chodnikiem i kanalizacją deszczową w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 1 007 927,61 1 007 927,61

Odnowa naszej miejscowości dzięki lokalnej aktywności

PO KL 877 625,00 877 625,00

Budowa boiska sportowego w Bełku

PROW 292 306,95 173 250,00

Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego

PO PT 3 000 000,00 2 700 000,00

Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni "Dębieńsko" w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 12 174 887,98 9 973 942,50

Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 2 323 050,98 1 940 035,16

Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku

RPO WSL 2 173 778,34 1 847 711,59

Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych.

RPO WSL 441 980,69 370 731,06

Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych pokryciami wolnymi od azbestu wraz z utylizacją azbestu w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 392 621,31 140 593,78

Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu

RPO WSL 782 117,23 661 276,98

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 2 952 466,86 2 399 910,80

IX i X Festwiwal Muzyki Niemechanicznej "Around The Rock"

RPO WSL 688 869,70 565 227,64

Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim

RPO WSL 8 261 312,11 5 394 636,80

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 7 210 780,98 4 070 289,96

Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 15 294 972,81 10 569 748,48

Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko

RPO WSL 2 198 232,00 1 709 562,50

Zakup samochodu ciężarowego z podnośnikiem HDS

PROW 436 752,69 178 997,00

Europejski po-ziom

PO KL 3 239 182,20 3 239 182,20

Przedszkolaczek

PO KL 1 810 570,00 1 783 411,45

VII Festiwal Muzyki Niemechanicznej „Around The Rock”

RPO WSL 234 009,42 170 939,91

Czerwionka-Leszczyny - wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji

RPO WSL 351 108,94 258 244,11

e-Administracja w Powiecie Rybnickim

RPO WSL 4 143 009,00 3 520 000,00

Biblioteka bez barier - przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 1 122 785,76 700 417,27

Gmina dzieciom - budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach

PROW 418 275,80 217 808,00

Maluch w przedszkolu

PO KL 425 599,60 419 215,60

OPS i Twoja aktywność ku integracji

PO KL 2 517 094,05 1 733 315,71

Sala gimnastyczna w Stanowicach

ZPORR 2 413 863,84 1 800 383,25

Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare

ZPORR 7 668 883,23 3 721 968,00

Przebudowa nawierzchni ul. Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchów

ZPORR - Budżet państwa 1 781 200,00 1 296 535,48
178 120,00

Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy oraz wykonanie trybun w Bełku

SPO - ROL 181 507,73 91 193,64

Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy z Centrum Multimedialnym w Szczejkowicach

SPO - ROL 61 637,87 40415,20

Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej oraz urządzenie terenu w Palowicach

SPO - ROL 135 926,30 89 130,40

 

do góry