• język migowy

Budowa boiska sportowego w Bełku

UE logo PROW logo

Informacje o projekcie

Projekt będzie polegał na budowie boiska sportowego w Bełku w zakresie:

  • boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 9x18m jako głównego przeznaczenia,
  • płyty ogólnej o łącznych wymiarach 26,5x18m zawierajacej 4 stanowiska do gry w steetball,
  • montażu 4 koszy do koszykówki,
  • montażu siatek na aluminiowych słupkach systemowych do gry w siatkówkę,
  • montażu 2 bramek do gry w piłkę ręczną,
  • wykonaniu ogrodzenia wokół boiska o wysokości 6m z paneli ocynkowanych,
  • wykonaniu opaski z kostki brukowej wokół boiska i odwodnienia z cieków betonowych,
  • remoncie schodów terenowych,
  • wykonaniu utwardzenia terenu w obrębie skarpy.

Główne cele projektu

Celem operacji jest wzrost atrakcyjności miejscowości Bełk poprzez udostępnienie mieszkańcom infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w postaci boiska sportowego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia na wsi.

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Projekt pn. Budowa boiska sportowego w Bełku, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi".

Wartość przedsięwzięcia to kwota 292 306,95 zł, z czego dofinansowanie z PROW to 173 250,00 zł.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie."

PROW - logo

do góry