• język migowy

Sala gimnastyczna w Stanowicach

Logo UELogo ZPRR

Informacja o inwestycjiInformacja o inwestycji

Projekt pn.: Sala gimnastyczna w Stanowicach polegał na budowie sali gimnastycznej, przyszkolnego boiska sportowego oraz modernizacji kotłowni, szkoły i przedszkola. Łączna powierzchnia wybudowanej sali gimnastycznej wynosi 815,41m2. Wybudowane przyszkolne boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, posiada wymiary 30x20m. Powierzchnia kotłowni zmodernizowanej w ramach projektu wynosi około 155m2. W budynku szkolnym zmodernizowano ubikacje o łącznej powierzchni około 45m2. Powierzchnia zmodernizowanego przedszkola wynosi 142,13m2. Obiekt funkcjonalnie dzieli się na trzy części: salę sportową z zapleczem szatniowo-sanitarnym, przedszkole jednooddziałowe oraz część technologiczną - piwnica w budynku szkolnym, gdzie znajduje się kotłownia gazowa. Sala sportowa funkcjonalnie dzieli się na salę gimnastyczną wraz z magazynkiem sprzętu sportowego, szatnie dla dziewczynek i chłopców wraz z sanitariatami i prysznicami. W tej części znajdują się dwa wyjścia ewakuacyjne. Druga część zaprojektowana jest dla potrzeb przedszkola jednooddziałowego, które funkcjonalnie dzieli się na hall wejściowy z poczekalnią dla rodziców i szatnią, jedną salę zajęć z zespołami sanitarnymi, jadalnie, pomieszczenia administracyjno-socjalne dla pracowników przedszkola. Trzecią część stanowi istniejący budynek szkolny wraz ze znajdującą się w piwnicy kotłownią, którą poddano modernizacji polegającej na zmianie paliwa z węglowego na gazowe.  Wybudowano również parking wraz z dojściami. 
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów miejskich i wiejskich Czerwionki-Leszczyn, poprawa dostępu społeczności lokalnych do podstawowej infrastruktury sportowej, stworzenie ośrodka integracji społeczności lokalnej, ograniczenie przestępczości młodocianych poprzez dostarczenie im alternatywnych wzorów organizowania czasu wolnego, poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży w Stanowicach.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 944-230 Czerwionka-Leszczyny
Wydział Inwestycji i Remontów
tel. 32 42 959 80 fax: 32 43 307 10
e-mail:  

Sala gimnastyczna:
Wodociągi Esox Sp. z o.o.
ul. Odległą 140,44-310 Radlin

Przyszkolne boisko sportowe:
P.P.H.U. "GB" Grzegorz Baran
ul. Partyzantów 11/112,41-200 Sosnowiec

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn.: Sala gimnastyczna w Stanowicach jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa. Wartość projektu to kwota 2 601 869,24 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 1 693 469,48 zł.Galeria postępu prac

Galeria postępu prac

do góry