• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko

Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko

Logo poziome kolorowe

Informacja o projekcie

Projekt będzie polegał na budowie boiska piłkarskiego wraz z niezbędnym zapleczem, parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu w dzielnicy Dębieńsko. Obiekt boiska ma w założeniach być o wymiarach 111x76 mb z czego plac do gry ma wynosić 105x70 mb. Zakres inwestycji przewiduje wybudowanie od podstaw płyty boiska, kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz wyposażenia w formie dwóch bramek. Ponadto zaplanowano budowę utwardzonego placu parkingowego.

Główne cele projektu

Celem bezpośrednim jest wzrost dostępności infrastruktury sportowej i poprawa warunków uprawiania sportu i rekreacji w dzielnicy Dębieńsko. Dodatkowo w przypadku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny budowa boiska spowoduje wzrost znaczenia dzielnicy Dębieńsko i zmniejszenie dysproporcji w stosunku do pozostałych dzielnic.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 42 959 80, fax: 32 43 307 10
e-mail:  
InterHall Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6, 40-144 Katowice
tel. 32 353 48 79, fax: 32 250 09 15
e-mail:  

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko”, będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IX Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa.

Wartość projektu to kwota 2 198 232,00zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 1 709 562,50zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Śląskie do przodu Mapa dofinansowanych projektów

top_baner
do góry