• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/VII Festiwal Muzyki Niemechanicznej „Around The Rock”

VII Festiwal Muzyki Niemechanicznej „Around The Rock”

Logo poziome kolorowe

Informacja o projekcie

VII Festiwal Muzyki Niemechanicznej „Around The Rock” odbył się 20 czerwca 2009 r. w Parku im. P. Furgoła w Czerwionce. Jest to impreza cykliczna, organizowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Pierwszy festiwal odbył się w 2002 roku jako mały przegląd kapel rockowych. Tegoroczne przedsięwzięcie polegało m. in. na zorganizowaniu przeglądu muzycznego, konkursu fotograficznego „Rock w obiektywie”, graficznego na logo festiwalu oraz warsztatówweekendowych. W przeglądzie muzycznym wystąpiło 14 zespołów konkursowych, w których znalazły się także Kurczat z Rybnika, Tife Tife z Żor, a także Plagiat 199 z Czechowic-Dziedzic. Gwiazdami wieczoru były zespoły Underground, Strachy na lachy i Kult.

W ramach projektu wydano płytę pt. „ATR 2009” zawierającą po jednym utworze kapel, które zakwalifikowały się do części konkursowej, a także film DVD z festiwalu. Laureaci przeglądu otrzymali nagrody pieniężne oraz bezpłatne godziny w studiu nagrań, które przyznało im jury składające się z muzyków i recenzentów muzycznych. Dla uczestników przeglądu przewidziano również warsztaty z emisji głosu oraz promocji medialnej.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia opracowano katalog zawierający 40 najlepszych fotografii nadesłanych na konkurs „Rock w obiektywie” natomiast na terenie parku zorganizowano wystawę wyróżnionych fotografii.

Wręczenie nagród pieniężnych dla laureatów konkursów fotograficznego i graficznego nastąpiło
w dniu festiwalu. W celu umożliwienia uczestnikom festiwalu doskonalenia warsztatu artystycznego w dniach 21-23 sierpnia 2009 roku zostały zorganizowane warsztaty pofestiwalowe, które obejmowały:

  • warsztaty wokalne,
  • warsztaty perkusyjne,
  • warsztaty - gitara basowa,
  • warsztaty - gitara,
  • warsztaty z ruchu scenicznego,
  • warsztaty z dziedziny aranżacji utworów.

Uczestnicy warsztatów pochodzili z różnych regionów Polski, z Czech, a także z Białorusi. Warsztaty miały również na celu pogłębić wiedzę na temat różnorodności kulturowej, geograficznej i etnicznej regionów.

Główne cele projektu

Zrealizowanie przedsięwzięcia przyczyniło się m.in. do wzrostu zainteresowania kulturą regionalną w szczególności festiwalami rockowymi, promującymi młodych artystów oraz wzrostu świadomości mieszkańców z korzyści, jakie niesie ze sobą kultura. Projekt ma na celu promowanie nowych kapel uczestniczących w festiwalu, który stał się jednocześnie marką regionu.

Możliwość spotkań, wymiany doświadczeń, prezentacji twórców i wykonawców związanych z nurtem muzyki rockowej w regionie przyczynia się do ukazania różnorodności kulturalnej rodzimych artystów, a w konsekwencji do integracji środowiska muzycznego. W ten sposób umożliwia się amatorskim zespołom rockowym zaistnienie na profesjonalnym rynku muzycznym. Korzyści dla nich płynące to przede wszystkim promocja ich dorobku artystycznego poprzez wydanie i dystrybucję płyty „ATR 2009”. Równie ważne jest dostarczenie alternatywnych wzorców spędzania wolnego czasu, co skutkuje poprawą stanu bezpieczeństwa publicznego. Jednakże najważniejszym celem jest wzrost konkurencyjności regionu oraz zainteresowania zewnętrznych inwestorów. Artyści, fotograficy oraz plastycy dzięki udziałowi w konkursie mogą zaprezentować swój warsztat, a laureaci konkursów zostają wypromowani dzięki wydanemu albumowi ze zdjęciami.

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „VII Festiwal Muzyki Niemechanicznej „Around The Rock” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV Kultura, Działanie 4.3 Promocja kultury.

Wartość projektu to kwota 234 009,42 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 170 939,91 zł.

Galeria VII Festiwalu Muzyki Niemechanicznej „Around The Rock”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Śląskie do przodu Mapa dofinansowanych projektów

top_baner
do góry