• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Czerwionka-Leszczyny - wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji

Czerwionka-Leszczyny - wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji

Logo poziome kolorowe

Cel projektu

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zlokalizowana jest w obszarze dużych i prężnie rozwijających się aglomeracji: katowickiej, gliwickiej i rybnickiej. Dobra lokalizacja, posiadanie atrakcyjnych, wolnych terenów inwestycyjnych oraz sieć połączeń drogowych umożliwiających łatwy dojazd do okolicznych miast aglomeracji śląskiej stawia gminę na pozycji idealnego miejsca do zainwestowania. Sąsiedztwo dobrze rozwiniętych gospodarczo miast, uznanych na rynku gospodarczym zmusza gminę do wykreowania i zareklamowania wizerunku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jako miejsca przyjaznego inwestycjom.
Niemniej dotychczasowe działania promocyjne, mające na celu uwypuklenie atutów gminy jako terenu atrakcyjnego gospodarczo, były prowadzone głównie lokalnie i nie przyniosły oczekiwanych efektów. Ograniczone środki finansowe nie pozwalały na przeprowadzenie kampanii promocyjnej na skalę krajową czy wręcz zagraniczną.
Głównym i nadrzędnym celem projektu obecnej kampanii promocyjnej pn. „Czerwionka-Leszczyny - wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji” będzie przyciągnięcie inwestorów do Czerwionki-Leszczyn. Kampania ma przekonać grupę docelową projektu o inwestycyjnej atrakcyjności gminy i miasta, a w rezultacie skłonić ich do zaangażowania finansowego na naszym terenie. Zaplanowane w projekcie działania promocyjne będą biegły kilkutorowo. Równocześnie promowane będą: tereny inwestycyjne, mieszkaniowe i rekreacyjno - sportowe. Powstanie nowego zakładu generuje równocześnie miejsca pracy, ale także zwiększa zapotrzebowanie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (a co za tym idzie, również potrzeb społecznych związanych z wypoczynkiem, rekreacją i sportem), potencjalnych pracowników tych zakładów. Przedstawienie możliwości zlokalizowania przedsiębiorstwa czy zakładu na terenie gminy z jednoczesnym zapewnieniem możliwości zamieszkania i wypoczynku dla potencjalnych pracowników tych firm wyraźnie zwiększa atrakcyjność oferowanych terenów. Kampania skierowana jest do różnego rodzaju odbiorców - inwestorów, deweloperów, pośredników handlu nieruchomościami, instytucji i firm finansujących budowę nieruchomości, dostawców usług, mediów specjalizujących się w problematyce nieruchomości, działających nie tylko na terenie naszego kraju. Zaplanowane działania dają możliwość spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów zarówno na rynku regionalnym, krajowym jak i zagranicznym. Realizacja kampanii przyczyni się również do wykreowania wizerunku Czerwionki-Leszczyn wśród jej mieszkańców, jako miejsca atrakcyjnego do lokalizacji inwestycji, zamieszkania i spędzania wolnego czasu.

Przedmiot promocji

Tereny inwestycyjne zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami:

  • M4 - tereny mieszkaniowe przeznaczone pod zabudowę realizowaną w formie zorganizowanej
  • PU1 - lokalne strefy aktywności gospodarczej
  • US - tereny usług sportu i rekreacji
  • U - tereny usługowe

Planowany harmonogram realizacji projektu

Finansowanie projektu

  • Koszt całkowity projektu 351 109,01 zł
  • Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚL 258 317,97 zł
  • Środki własne gminy 92 791,04 zł

Realizacja projektu

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Sprawozdanie z uczestnictwa Gminy w Targach Real Vienna 2010 w Wiedniu 1.34MB Plik: Sprawozdanie z uczestnictwa Gminy w Targach Real Vienna 2010 w Wiedniu
do góry