• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach

Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach

EFRR Logo poziome kolorowe

 

Informacja o inwestycji

Projekt polegać będzie na budowie infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - energii słonecznej. Infrastruktura będzie obejmowała 181 jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego, na które będą się składać:

  • 122 lampy uliczne solarne (2 moduły fotowoltaiczne),
  • 59 lamp parkowych solarnych (1 moduł fotowoltaiczny). 

Główne cele projektu

Głównym i bezpośrednim celem projektu jest zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze publicznym regionu poprzez budowę 181 jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów pośrednich:

  • zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych dla środowiska, generowanych podczas wytwarzania przez zakład energetyczny elektryczności dla oświetlenia ulicznego,
  • poprawy aspektów zdrowotnych: zmniejszenia emisji szkodliwych substancji spowoduje zahamowanie zachorowalności na choroby nowotworowe i układu krążenia oraz oddechowego wśród mieszkańców miasta,
  • wypełnienia dyrektyw Unii Europejskiej - zapewnienia wymaganego wzrostu udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca

Zarząd Dróg i Służby Komunalne

ul. Polna 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 427 75 43, e-mail:  

Wichary Technic Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 105
43-300 Bielsko-Biała

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach”, będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT.

Wartość projektu to kwota 1 726 791,76 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 1 448 460,38 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

top_baner
do góry