• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach

Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach

logotypy

Informacja o inwestycji

Projekt obejmuje remont budynku zabytkowego zameczku oraz zagospodarowanie parku i terenu przy stawie.

Budynek zameczku:

 • dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych,
 • rekonstrukcja zabytkowego tarasu przy Zameczku,
 • nowy podział i zagospodarowanie przestrzeni w budynku Zameczku,
 • kolorystyka budynku dostosowana zostanie do odremontowanej wieżyczki.

Zagospodarowanie parku przy zameczku:

 • wykonanie tarasów i sceny „pod chmurką”,
 • uzupełnieni placu zabaw o ściankę wspinaczkową, zmiana nawierzchni z piasku na elastyczną, plac wpisany będzie w koło otoczone zielenią, za zielenią planuje się wykonać tor do jazdy na rolkach, hulajnodze, wrotkach,
 • siłownia pod chmurką, miejsce do ćwiczeń „street workout”, analogicznie do placu zabaw siłownia będzie wpisana w okrąg otoczony zielenią,
 • wydzielenie ścieżek pieszo-jezdnych na terenie parku,
 • usytuowanie fontanny w kształcie kuli ziemskiej (z oznaczeniem Czerwionki-Leszczyn) oraz fontanny posadzkowej z celu schłodzenia się w ciepłe dni,
 • poidełko wody pitnej w pobliżu boiska,
 • zegar słoneczny,
 • lodowisko/boisko - obiekt do wykorzystania przez cały rok, w sezonie zimowym będzie funkcjonowało lodowisko, w pozostałym sezonie boisko do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa, badmintona,
 • toalety,
 • w pobliżu lodowiska wydzielenie miejsca do postawienia choinki świątecznej.

Zagospodarowanie terenu przy stawie:

 • wydzielenie parkingu,
 • miejsca do spotkań przy grillu,
 • wydzielenie ścieżek i miejsc do siedzenia,
 • lokalizacja i wydzielenie tarasu z leżakami,
 • ścieżka informacyjno-edukacyjna wokół stawu.

Główny cel projektu

Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji poprzez adaptację
zabytkowego obiektu zameczku w Czerwionce-Leszczynach.

Cele pośrednie Projektu:

 • efektywne wykorzystanie zdegradowanych zasobów lokalowych,
 • ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji,
 • utworzenie nowej infrastruktury umożliwiającej podnoszenie kwalifikacji społeczności obszaru,
 • stworzenie oferty aktywizacyjnej dla osób zagrożonych wykluczeniem.

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach”, będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT.

Wartość projektu to kwota 13 275 272,43 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 4 300 196,59 zł, a z budżetu państwa 542 279,89 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

do góry