• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim

Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim

Logo poziome kolorowe

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w powiecie rybnickim wraz z wymianą/modernizacją źródła ciepła. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza oraz zmniejszenia kosztów utrzymania obiektów.

Projekt obejmuje następujące obiekty:

 • Dom Pomocy Społecznej w Lyskach, ul. Rybnicka 7;
 • Zespół Szkolno Przedszkolny w Lyskach, ul. Dworcowa 4;
 • Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42;
 • Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, ul. Przedszkolna 1;
 • Zespół Szkół nr 5 w Bełku, ul. Szymochy 16;
 • Przedszkole Czernica, ul. Wolności 41;
 • Szkoła Podstawowa Szczerbice, ul. Szkolna 6.

W obiektach zastosowano następujące usprawnienia :

 • wymiana, remont instalacji c.o. , sieci ciepłowniczej,
 • wymiana źródeł ciepła i remont wymienników,
 • ocieplenie ścian, elewacji,
 • ocieplenie dachu, wymiana konstrukcji dachu,
 • wymiana wentylacji i remont kominów,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Główne cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w powiecie rybnickim poprzez zmniejszenie emisji i koncentracji zanieczyszczeń wynikających z termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Do celów szczegółowych możemy zaliczyć poprawę sprawności ogrzewania obiektów oraz zmniejszenie strat ciepła w budynkach. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie długofalowych korzystnych oddziaływań jak np. ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez obniżenie poziomu niskiej emisji, ochrona zdrowi mieszkańców poprzez częściowe wyeliminowanie źródeł niskiej emisji, ochrona organizmów żywych, gleby, wody, budowli poprzez ograniczenie zgubnego wpływu przekrocz wen stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłu.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 42 959 80, fax: 32 43 307 10
e-mail:  
Zakład Remontowo-Budowlany "JURA"
ul. 1-go Maja 83, 32-340 Wolbrom"
tel: 32 644-14-09
e-mail:  

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Projekt „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Wartość projektu to kwota 6 234 701,01 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 5 198 049,59 zł.

W tym dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wartość projketu wynosi 1 247 952,70 zł. z czego dofinansowanie to 1 060 759,82 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Śląskie do przodu Mapa dofinansowanych projektów

do góry