• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach

Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach

Logo poziome kolorowe

 

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu są prace remontowo-budowlane oraz wyposażenie obiektów krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach. Na terenie krytej pływalni znajduje się m.in. basen o wymiarach 12,5x25,0m, brodzik, wanna z hydromasażem. Na terenie kąpieliska znajdują się: odkryty basen o wymiarach 50mx25m, brodzik, zjeżdżalnie, boisko do koszykówki, boisko do piłki plażowej oraz kort tenisowy o nawierzchni ceglastej.

Na terenie krytej pływalni przewiduje się następujące prace remontowe:

 • Pomieszczenie dużej niecki basenowej: skucie płytek, wyburzenie ścianek działowych, wymiana grzejników, okien - naświetli, miejscowe czyszczenie konstrukcji stalowej dachu oraz malowanie całości konstrukcji, wykonanie izolacji przeciwwodnej na posadzce oraz posadzki, zlicowanie ścian, wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz wymiana okładziny.
 • Niecka basenowa - basen sportowy: demontaż folii, dysz wlewowych i odpływowych, skucie kształtek, demontaż drabinek i słupków, wymiana folii basenowej, wypłycenie przelewu fińskiego oraz zamiana drugiego przelewu w system odwodnienia liniowego, montaż słupków, drabinek.
 • Pomieszczenie wanny: skucie płytek, wymiana sufitu, okien PCV (60x60cm-4szt), wanny hydromasażowej wraz z instalacją, wykonanie izolacji przeciwwodnej, wymiana okładziny ściennej i posadzkowej, wykonanie schodów do wanny, montaż oświetlenia, kratek oraz wentylacji.
 • Pomieszczenie brodzika dla dzieci: skucie płytek, wymiana grzejników, sufitu (kasetony 60x60cm), oświetlenia, kratek wentylacji, wykonanie izolacji przeciwwodnej, wymiana okładziny ściennej, rozdział instalacji uzdatniania wody.
 • Pomieszczenie pod saunę wraz z prysznicami: skucie płytek, wymiana sufitu (kasetony 60x60cm), oświetlenia, kratek wentylacji mech., wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz wymiana okładziny ściennej i posadzkowej, montaż sauny, siedziska oraz natrysków.
 • Pomieszczenia przedsionków pomiędzy szatnią damską i męską a natryskami: demontaż płytek, drzwi i ościeżnic, wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz wymiana okładziny ściennej i posadzkowej, wymiana sufitu podwieszanego oraz oświetlenia.
 • Pomieszczenia sanitariatów dla osób niepełnosprawnych: wyburzenia płytek, cokolików, tynków, podłoża, wymiana sufitu (kasetony 60x60cm), oświetlenia, sanitariatów, wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz wymiana okładziny ściennej i posadzkowej, montaż drzwi do wc (szer. 90cm), muszli ustępowych, umywalki, armatury oraz uchwytów, wykonanie instalacji wod-kan.

Na terenie kąpieliska przewiduje się następujące prace:

 • Remont istniejącej niecki basenowej o wym. 50x25m wraz z przelewami: skucie płyt chodnikowych na dnie basenu, demontaż podłączeń przelewowych, zmodernizowanie przelewu, wykonanie napraw niecki, przelewu, spustu wody, wyrównanie dna, wykonanie schodów w części płytkiej, ścian grodzących, wykończenie niecki folią, czyszczenie i malowanie wieżyczki ratownika.
 • Obejście wokół basenu: rozbiórka ciągów pieszych oraz obrzeży, demontaż starych instalacji i wymiana na nowe, podsypka piaskowa pod nową kostkę betonową.
 • Brodzik z prysznicami oraz nogomyjki: rozbiórka istniejących brodzików i instalacji natryskowych oraz wymiana na nowe.
 • Ogrodzenie wokół niecki oraz ciągów pieszych: rozbiórka istniejącego oraz montaż nowego ogrodzenia.

Główne cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa istniejących obiektów sportowych (krytej pływalni i kąpieliska) w Czerwionce-Leszczynach, celem zapewnienia należytej oferty aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy i Miasta i turystów, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Cele ogólne projektu można określić jako:

 • Przekształcenie funkcjonalnych elementów osiedla na cele społeczne, kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne i turystyczne,
 • Uzyskanie efektu ekologicznego i estetycznego,
 • Dostosowanie obiektów towarzyszących zabytkom do charakteru otaczającej zabudowy,
 • Zachowanie i wyeksponowanie wartości kulturowych i turystyki obszaru,
 • Zaspokojenie potrzeb i ambicji mieszkańców poprzez konieczne, zgodne z duchem czasu zmiany,
 • Aktywizacja społeczna zdegradowanych obszarów miejskich i podnoszenie atrakcyjności stref rozwojowych w mieście,
 • Rozwój i przywrócenie utraconych funkcji społeczno-gospodarczych Czerwionki,
 • Wzrost jakości życia społeczności lokalnej,
 • Zwiększenie jakości i dostępności obiektów publicznych Czerwionki,
 • Stworzenie miejsca do organizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na przeciwdziałanie negatywnym zajwiskom społecznym na osiedlu i w dzielnicy Czerwionka,
 • Nowa oferta atrakcyjnej możliwości spędzania czasu wolnego skierowana do mieszkańców osiedla i dzielnicy,
 • Zahamowanie procesu suburbanizacji.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 42 959 80, fax: 32 43 307 10,
e-mail:  
Swimmingpools - Baseny Grażyna Aftanas
ul. Grota Roweckiego 5, 50-260 Bielawa
tel. 74 833 32 19, fax: 74 885 90 52
e-mail:  

Logo MOSIR

Media o projekcie

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach” będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IX Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa.

Wartość projektu to kwota 2 323 050,98 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 1 940 035,82 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Śląskie do przodu Mapa dofinansowanych projektów

top_baner
do góry