• język migowy

Przedszkolaczek

PO KL - logo UE EFS - logo

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2010/2011

Gdy do przedszkola chodziliśmy ,
Wiele się nauczyliśmy.
Chociaż każdy z nas jest mały
Mimo wszystko dużo wie
Bo przedszkole przez rok cały
O to postarało się.

Potrafimy wiele rzeczy : jak się bawić i jak jeść
Znamy wiele pięknych wierszy i piosenek pięknych też
Znamy liczby i litery, z tego chyba każdy rad
Bo bez tego żaden człowiek, nie potrafi iść przez świat
Gdy do szkoły już pójdziemy, taki już nasz los
Lecz w pamięci pozostaną nasze panie i ich głos.

Z udział w projekcie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim przedszkolakom, ich rodzicom, nauczycielkom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w projekt.

Konferecja podsumowująca projekt

W "Przedszkolaczku" było fajnie i bardzo wesoło, pełno zabawek mieliśmy wokoło - powiedzieli na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury uśmiechnięci uczestnicy projektu "Przedszkolaczek" podczas konferencji podsumowującej, która odbyła się w miniony poniedziałek.

To chyba najmilsze słowa podziękowania i docenienia działań podjętych przez pracowników urzędu.

Wszystkie dzieci, uczęszczające do grup "Przedszkolaczka", przygotowały piękny program artystyczny, w którym zaprezentowały zdobytą wiedzę i umiejętności. "Nowe piosenki, wierszyki, tańce - tego wszystkiego nauczyły nas panie w przedszkolu" - mówiły z dumą maluchy. A ich wdzięk i sceniczna brawura wywoływały uśmiechy na twarzach zaproszonych gości i rodziców.

Jak podkreśliła Iwona Flajszok, naczelnik wydziału edukacji: "Potrzeba realizacji projektu "Przedszkolaczek" wynikała z analizy danych demograficznych, w tym liczby dzieci uczęszczających do gminnych przedszkoli i oczekujących na przyjęcie, wzrostu zainteresowania edukacją przedszkolną rodziców dzieci 3 i 4 -letnich, a także wzrostu świadomości rodziców na temat korzyści rozwojowych dziecka wynikających z wcześniejszego zapisania go do przedszkola".

Dzięki opracowanemu projektowi i pozyskanej dotacji unijnej w wysokości ok. 1 800 000 zł utworzono trzy nowe oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat

 • w Przedszkolu Nr 1 "Promyczek" w Leszczynach,
 • w Przedszkolu Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce oraz
 • w Przedszkolu Nr 8 "Krasnala Hałabały" w Dębieńsku.

"Naszym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat oraz umożliwienie podjęcia pracy matkom bezrobotnym, opiekującym się swoimi dziećmi" - wyjaśnia Justyna Wącirz z wydziału edukacji, koordynatorka projektu.

Dzięki "Przedszkolaczkowi" udało się stworzyć nowe miejsca pracy m. in. dla: nauczycieli, pomocy nauczycieli, woźnych oddziałowych, kucharek, obsługi administracyjnej. Duża pula pozyskanych środków unijnych pozwoliła także poszerzyć bazę dydaktyczną przedszkoli o pomoce dydaktyczne, zabawki, zastawy stołowe dla dzieci, artykuły papiernicze i inne materiały pomocnicze do realizacji zajęć oraz doposażyć place zabaw ( kolorowe huśtawki, karuzele, ławeczki).
Wiele emocji dostarczyły także maluchom zorganizowane w ramach projektu wycieczki do kina, teatru, Dinoparku i Inwałdu.

Burmistrz Wiesław Janiszewski podziękował wydziałowi edukacji oraz wszystkim osobom odpowiedzialnym za realizację projektu i dodał: "Wiemy, że projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, dlatego podjęliśmy decyzję, aby wraz z zakończeniem projektu, nie likwidować oddziałów "Przedszkolaczka", a finansować je z budżetu gminy".
"To dla nas bardzo dobra wiadomość" - podkreśliła w imieniu dyrektorów realizujących projekt Monika Sobieska, dyrektor Przedszkola nr 1, która podsumowała projekt i złożyła podziękowania na ręce burmistrza, naczelnik wydziału edukacji oraz koordynatorki "Przedszkolaczka".

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki, które wręczyli burmistrz W. Janiszewski, przewodniczący Rady Miejskiej M. Profaska, naczelnik wydziału edukacji I. Flajszok oraz koordynator projektu J. Wącirz.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom i rozicom za przybycie oraz poświęcony czas.

Zakończenie roku 2010/2011

Na wakacjach czasu wiele,
Możesz jechać gdzieś rowerem
Podróżować samolotem,
Z mamą, tatą, siostrą, bratem.

Jeśli tylko masz ochotę,
Możesz chodzić na piechotę,
Statkiem płynąć w rejs daleki,
Łowić ryby w nurcie rzeki.

Możesz sobie odpoczywać,
Na basenie z dziećmi pływać,
Jeść codziennie po dwa lody,
Z przyjemnością dla ochłody.

Albo możesz leniuchować,
Z rodzicami pożartować,
Z babcią upiec pyszne ciasto,
Lub wyjechać, gdzieś za miasto.

Odpoczywaj, nie trać czasu,
W mieście dużo jest hałasu,
Później już nie będzie ciepło,
Wszystkie letnie dni uciekną.

Na wakacjach czasu wiele,
A więc w drogę przyjaciele,
Zabierz humor do walizki,
Pozdrowienia wyślij wszystkim.

Wszystkim przedszkolakom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!!!

Nabór dzieci do projektu "Przedszkolaczek"

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informuje, iż z dniem 1 marca 2011 został wznowiony nabór dzieci w wieku 3-5 do projektu ”Przedszkolaczek”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorzy projektu:

Przedszkole nr 1 „Promyczek”, Przedszkole nr 8, Przedszkole nr 10 w Czerwionce - Leszczynach.

Wszystkich chętnych rodziców prosimy o zgłaszanie się do w/w placówek w celu zapoznania się z warunkami przystąpienia do projektu.

Informacja o projekcie

Projekt polega na utworzeniu 75 miejsc w przedszkolach dla dzieci z terenu Czerwionki-Leszczyn - 3 oddziałóworaz stworzeniu nowych miejsc pracy min. Dla nauczycieli, pomocy nauczyciela, woźnej oddziałowej, kucharek, obsługi administracyjnej: w Przedszkolu Nr 1”Promyczek”, w Przedszkolu Nr 10 oraz w Przedszkolu Nr 8 - oddział zamiejscowy na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a także na doposażeniu ww. oddziałów w pomoce naukowe, zabawki i zastawy stołowe dla dzieci, artykuły papiernicze do prowadzenia zajęć.

Potrzeba realizacji projektu "Przedszkolaczek" wynika z analizy danych demograficznych oraz liczby dzieci uczęszczających do gminnych przedszkoli. Od roku szkolnego 2002/2003 obserwuje się w gminie stały wzrost zapotrzebowania na edukację przedszkolną. Mimo niżu demograficznego w przedszkolach wzrasta liczba dzieci w wieku od 3-5 lat. Na przestrzeni lat 2003-2007 nastąpił wzrost liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną. Jest to spowodowane znacznym spadkiem bezrobocia w gminie, a także wzrostem świadomości rodziców o konieczności wcześniejszego zapisywania dzieci do przedszkola.

Media o projekcie

 • Telewicja TVT Czerwionka-Leszczyny na antenie - 02.07.2012r.
 • Portal www.czerwionka.info - Maluchy chwalą "Przedszkolaczka" - 14.06.2012 r.
 • Portal www.czerwionka.info - Europejskie projekty w nowym roku szkolnym - 16.09.2011r.
 • Portal www.nowiny.pl - W przedszkolach miejsc nie zabraknie? - 15.03.2011r.
 • IRG miesięcznik powiatu rybnickiego i mikołowskiego - Nabór do "Przedszkolaczka" - 14.03.2011r.
 • Telewizja TVT - Z myślą o maluchach - 21.09.2010r.
 • Radio 90 - Czerwionka-Leszczyny: 75 dodatkowych miejsc w przedszkolach- 21.09.2010r.
 • Portal www.rybnik.com.pl - Nowe oddizały przedszkolne w Czerwionce-Leszczynach - 07.09.2010r.
 • Dziennik Zachodni - Więcej miejsc w przedszkolach w Czerwionce-Leszczynach - 06.09.2010r.

Konferencja inaugurująca projekt "Przedszkolaczek"

29 września 2010 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach odbyła się konferencja poświęcona realizowanemu od 1 września br. projektowi „Przedszkolaczek” współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali wszyscy rodzice dzieci objętych projektem, co stanowiło istotny element konferencji z punktu widzenia koordynatora projektu Justyny Wącirz pracownika Wydziału Edukacji. Władze samorządowe reprezentowali: zastępca Burmistrza Andrzej Raudner oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska. Ponadto w konferencji uczestniczyli: Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Katarzyna Kuźnik, Dyrektorzy Przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz Iwona Flajszok Naczelnik Wydziału Edukacji będącego głównym pomysłodawcą i realizatorem tego przedsięwzięcia.

Konferencję rozpoczęły występem dzieci z Przedszkola Nr 1 ”Promyczek”, Przedszkola Nr 8 „Krasnala Hałabały” oraz Przedszkola Nr 10 im. Juliana Tuwima. Wiersze i piosenki w wykonaniu najmłodszych stanowiły okazję do poznania pierwszych efektów realizowanej od miesiąca pracy nowo zatrudnionego personelu. Maluchy spisały się świetnie i zauroczyły widownię swoimi występami ku wielkiej radości obecnych gości i ich rodziców.

W trakcie konferencji odbyła się prelekcja nt. „ Założenia oraz planowane efekty realizacji projektu „Przedszkolaczek”, przybliżająca założenia oraz planowane cele projektu. Konferencje zakończyła dyskusja przy przygotowanym poczęstunku.Miłym zaskoczeniem dla organizatorów było przyjecie zaproszenia przez prawie wszystkich rodziców małych „przedszkolaczków”.

W ramach projektu powstały trzy nowe oddziały przedszkolne w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 8 i Przedszkolu nr 10. Łącznie projektem objętych zostało 75 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a na jego realizację Wydział Edukacji pozyskał blisko 1 800 000 złotych.Dzięki projektowi, który potrwa do końca sierpnia 2012 roku dzieci objęte są bezpłatną edukacją przedszkolną. Dla maluchów przygotowywane są również trzy posiłki dziennie finansowane ze środków projektu. Doposażono także placówki przedszkolne m.in. w meble, zabawki, artykuły do prowadzenia zajęć, talerze, sztućce, kubki, ręczniki, lampy, firanki, żaluzje i dywany a także place zabaw. Projekt umożliwił zatrudnienie w ramach projektu dodatkowego personelu nauczycieli, pomocy nauczycieli, woźnych, kucharek.

Główne cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest objęcie 75 dzieci w wieku 3-5 lat przedszkolną opieką edukacyjną w 3 oddziałach na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a także wydłużenie pracy oddziałów powstałych przy Przedszkolu Nr 1 i 10 do dziesięciu godzin dziennie. Dzięki temu zostaną spełnione oczekiwania rodziców odnośnie zapewnienia ich dzieciom wczesnej edukacji przedszkolnej. Zapewnienie równego i szerokiego dostępu do edukacji przedszkolnej przyczyni się do możliwie wczesnej identyfikacji barier edukacyjnych i opracowania regionalnych strategii ich eliminacji. Pośrednie cele przedsięwzięcia to m.in.: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat oraz umożliwienie im lepszego startu szkolnego, umożliwienie podjęcia pracy matkom bezrobotnym, opiekującym się swoimi dziećmi.

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w projekcie

Zadanie pn. „Przedszkolaczek” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

Wartość projektu to kwota 1 810 570,00 zł,

 • z czego dofinansowanie ze środków europejskich i dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi 1 783 411,45 zł.
 • wkład własny Gminy to 27 158,55 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry