• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy z Centrum Multimedialnym w Szczejkowicach

Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy z Centrum Multimedialnym w Szczejkowicach

Logo spo rol

Informacja o inwestycji

Projekt obejmuje adaptację pomieszczenia w budynku W iejskiego Domu Kultury na Klub Młodzieżowy z Centum Multimedialnym. Dzięki funkcjonowaniu Klubu, który ma być nie tylko miejscem organizacji czasu wolnego, ale przede wszystkim stworzy lepsze możliwości pracy w środowisku młodego pokolenia, podniesie poziom wykształcenia, stanie się wizytówką wsi oraz poprawi wizerunek placówek w społeczności. Równocześnie umożliwi to środowisku lokalnemu dostęp do internetu, wyrówna szanse edukacyjne niezależnie od statusu majątkowego zintegruje młodzież, która będzie mogła we właściwy sposób korzystać z multimediów oraz stworzy szanse na promocję sołectwa poprzez stworzenie strony internetowej Szczejkowic.

Opis z realizacji zadania

Dnia 12 lutego 2007 r. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Młodzieżowego z Centrum Multimedialnym w Szczejkowicach. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Wiesław Janiszewski, Zastępca Burmistrza - Andrzej Raudner, Sekretarz Gminy i Miasta - Irena Woźnica, Skarbnik Gminy i Miasta - Teresa Czajka, pracownicy Urzędu Gminy i Miasta oraz przedstawiciele sołectwa Szczejkowice. Projekt był dofinansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Klub jest nie tylko miejscem organizacji wolnego czasu, ale przede wszystkim miejscem stworzenia lepszych możliwości pracy w środowisku młodego pokolenia. Centrum Multimedialne stanie się wizytówką wsi oraz poprawi wizerunek placówek użyteczności publicznej w społeczności lokalnej. Działanie Centrum umożliwia mieszkańcom dostęp do internetu a także wyrównuje szanse edukacyjne niezależnie od statusu majątkowego. Spotkania w Klubie zwiększą integrację młodzieży, która będzie mogła we właściwy sposób korzystać z multimediów. Ponadto Centrum daje szansę na promocję sołectwa poprzez stworzenie strony internetowej Szczejkowic.

Główne cele projektu

Podstawowymi celami projektu są:

  • podniesienie standardu życia i pracy na wsi,
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej,
  • zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 42 959 11, fax: 32 43 307 10

Zakład Instalacyjny “SANISTAL” Alfred Dębicki
ul. Kopalniana 37, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Firma Komputerowa Tomasz Kostelecki
ul. Lotników 4b/4, 44-190 Knurów

Firma BAM Wyposażenie Szkół i Biur
ul. Niedobczycka 94, 44-200 Rybnik

 

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Projekt dofinansowany jest z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

  • Całkowity koszt realizacji projektu : 63 376,42 zł
  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 40 415,20 zł
  • Wkład własny: 22 961,22 zł
top_baner
do góry