• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/IX i X Festwiwal Muzyki Niemechanicznej "Around The Rock"

IX i X Festwiwal Muzyki Niemechanicznej "Around The Rock"

Logo poziome kolorowe

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest organizacja w ciągu dwóch lat (2011 i 2012) IX i X edycji Festiwalu Muzyki Niemechanicznej „Around The Rock” wraz z jego promocją, w celu zwiększenia rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu oraz samej imprezy w regionie oraz kraju. Projekt przewiduje organizację konkursów: - przeglądu muzycznego,- konkursu fotograficznego,- prezentacji kultury regionu: tradycyjnych strojów regionalnych i polskich, promocja kuchni śląskiej.

Główne cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost, za pośrednictwem Festiwalu „Around the Rock”, rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu wśród mieszkańców Województwa Śląskiego i kraju.

Promocja kultury w regionie nie tylko ożywi działalność festiwalu ale zainicjuje nowe działania, które przyciągną rzesze zainteresowanych. Długofalowym efektem realizacji projektu będzie wzrost liczby aktywnych uczestników festiwalu, tj. dzieci i młodzieży szkolnej, wzrost liczby rodzin korzystających z imprezy oraz innych zainteresowanych stowarzyszeń i grup nie tylko z kręgu kultury.

Cele ogólne/pośrednie projektu można określić jako:

 • Wzrost zainteresowania kulturą regionalną w szczególności festiwalami rockowymi promującymi młodych artystów.
 • Wzrost świadomości mieszkańców z korzyści jakie niesie ze sobą kultura.
 • Wzrost liczby mieszkańców regionu uczestniczących w festiwalu jak również innych imprezach kulturalnych.
 • Rozwój młodych artystów uczestniczących w festiwalu.
 • Wzrost znaczenia festiwalu jako marki regionu.
 • Propagowanie współczesnych nurtów muzyki rockowej.
 • Integracja środowiska muzycznego.
 • Popularyzacja amatorskich zespołów rockowych.
 • Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego.
 • Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez dostarczenie alternatywnych wzorców spędzania czasu wolnego.
 • Wzrost konkurencyjności regionu oraz zainteresowania zewnętrznych inwestorów.
 • Rozwinięcie regionalnej świadomości o dziedzictwie kulinarnym.
 • Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej.
 • Rozwijanie i pogłębianie poczucia odpowiedzialności za własne działania w regionie i kraju.
 • Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji projektu
 • Zadanie pn. IX i X Festiwal Muzyki Niemechanicznej "Around The Rock” będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV Kultura, Działanie 4.3 Promocja kultury.

Wartość projektu to kwota 688 869,70 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 565 227,64 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Śląskie do przodu Mapa dofinansowanych projektów

do góry