• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku

Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku

Logo poziome kolorowe

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - energii słonecznej, a także częściowo energii wiatrowej. Infrastruktura będzie obejmowała 234 jednostki wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniownia, na które będą się składać:

  • 82 lampy uliczne hybrydowe, zasilane przez systemy pobierające energie wiatru i słoneczną (2 moduły fotowoltaiczne + turbina wiatrowa),
  • 25 lamp ulicznych solarnych (2 moduły fotowoltaiczne),
  • 18 lamp parkowych solarnych (1 moduł fotowoltaiczny),
  • 2 znaki drogowe, oświetlane 1 modułem fotowoltaicznym.

Główne cele projektu

Celem podejmowanych działań jest ograniczenie liczby wypadków drogowych oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Realizacja projektu obejmującego oświetlenie dróg i miejsc publicznych (oraz znaków drogowych) z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (zwłaszcza słońca) przyczyni się znacząco do poprawy bezpieczeństwa na drogach, zarówno dla pieszych jak i dla kierowców. Dodatkowo realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z takich obiektów użyteczności publicznej jak obiekty administracji publicznej (ZDISK), kultury, zdrowia, placów zabaw etc.

Poza wszystkim, znacząco poprawi się stan powietrza w Gminie, nie będą produkowane kolejne zanieczyszczenia. Naturalne promieniowanie słonieczne to najbezpieczniejsze, praktycznie niewyczerpalne i największe źródło energii znane człowiekowi. Energia słoneczna to źródło ekologiczne i najtańsze, które możemy używać przez cały rok kalendarzowy.

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz bezpieczeństwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
ul. Polna 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 427 75 43,
e-mail:  
EUROLEDLIGHTING Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 23-24, 76-200 Słupsk
tel. 59 840 00 50, fax: 59 840 01 33,
e-mail:  

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach” będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Wartość projektu to kwota 2 173 778,34 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 1 847 711,59 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Śląskie do przodu Mapa dofinansowanych projektów

do góry