• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach

Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach

logotypy

Informacja o inwestycji

Przedmiotem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji 32 budynków mieszkalnych zabytkowego osiedla w Czerwionce-Leszczynach. W wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja CO2 na poziomie 61,24%, PM10 na poziomie 98,44% oraz oszczędność energetyczna na poziomie 61,30% dla energii końcowej.

Zakres termomodernizacji obejmuje:

  • Zabudowę nowego systemu grzewczego opartego o ciepło sieciowe, wykonanie wewnętrznej inst. c.o. oraz adaptacja pomieszczeń na węzeł cieplny;
  • Wymianę opraw oświetleniowych w częściach wspólnych budynku na energooszczędne
  • Ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych strychów poprzez przyklejenie wełny mineralnej;
  • Ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym poprzez ułożenie wełny mineralnej z częściowym wykonaniem podłogi;
  • Ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą poprzez przymocowanie do stropu wełny mineralnej;
  • Wymianę drewnianych okien klatek schodowych, mieszkań, strychów  oraz piwnic na okna drewniane.
  • Wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych na drzwi drewniane.
  • Usunięcie pieców kaflowych.

W obiekcie przy ul. Mickiewicza 10 planowane jest zastosowanie OZE- modernizacja systemu przygotowania c.w.u. poprzez zabudowę pompy ciepła.

Główny cel projektu

Głównym i bezpośrednim celem niniejszego projektu jest poprawa efektywności energetycznej regionu i zwiększony poziom
produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze mieszkalnictwa komunalnego poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Przewiduje się likwidację pieców kaflowych opalanych paliwem stałym i przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Likwidacja pieców opalanych paliwem stałym znacznie zmniejszy emisję zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, w szczególności pyłu PM10 - o ponad 98%, zaś emisji CO2 na poziomie 61,24%.

Cele pośrednie:
- Poprawa stanu technicznego lokalu (poprzez stałe ogrzewanie wnętrz, zapobiegające degradacji zabytkowej substancji mieszkaniowej),
- Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji
szkodliwych dla środowiska, generowanych podczas spalania paliw stałych w piecach kaflowych.
- Częściowa realizacja założeń PGN w gminie.
- Wzrost komfortu użytkowania budynków.
- Wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią.
- Poprawa aspektów zdrowotnych: zmniejszenie emisji szkodliwych substancji.
- Wypełnienie dyrektyw Unii Europejskiej.
- Osiągnięcie korzyści ekonomicznych i oszczędności budżetowych.

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach”, będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs

Wartość projektu to kwota 19 530 484,53 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 16 592 063,34 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

do góry