• język migowy

Cyfrowa Gmina

Logotypy kolor

Projekt polega na cyfryzacji biur, jednostek publicznych, edukację cyfrową urzędników oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Celem Konkursu Grantowego jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wysokość przyznanego dofinansowania: 100% z Unii Europejskiej: 1 257 020,00 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

do góry