• język migowy
Strona główna/Miasto, turystyka, sport

Miasto, turystyka, sport

Turystyka i sport

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny to wspaniałe miejsce do rekreacji i wypoczynku. Dzięki zróżnicowanemu ukształtowaniu terenu oraz rozległym terenom rolniczym i leśnym nasza Gmina i Miasto wyróżniają się w regionie walorami turystycznymi. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu mogą korzystać z basenów, obiektów sportowych, wytyczonych ścieżek rowerowych oraz szlaków turystycznych, które w części prowadzą przez Park Krajobrazowy “Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.

Zaspokajaniem sportowych potrzeb mieszkańców zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, organizujący imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym w ciągu całego roku kalendarzowego oraz liczne kluby sportowe.

 

do góry