• język migowy

Zdalna Szkoła +

 

Projekt polega na zakupie sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych. Realizacja projektu jest związana z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.  Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zakupi 58 sztuk laptopów dzięki, którym uczniowie nieposiadający własnego sprzętu komputerowego będą mogli realizować podstawy programowe. Zapotrzebowanie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zostało określone na podstawie informacji od dyrektorów szkół. Laptopy przekazano łącznie do 12 szkół dla 58 uczniów z rodzin wielodzietnych. Zgodnie z zasadami konkursu, gdy lekcje wrócą do szkół, sprzęt ma zostać wykorzystywany podczas zajęć w klasach.

 

Wartość projektu to kwota 113 941,00 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 113 941,00 zł.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

do góry