• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach

Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach

Logo poziome kolorowe

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie robót mających na celu ukończenie budowy będącej obecnie w stanie surowym hali widowiskowo - sportowej, a w efekcie uzyskanie w ramach tego obiektu dwóch niezależnych funkcjonalnie części:

  • teatralno - widowiskowej oraz edukacyjnej - obejmującej m. in. salę widowiskowo-teatralną na około 350 osób, dwie sale konferencyjne (z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń), zespół szatniowy, 2 zespoły sanitarne dla publiczności z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
  • rekreacyjnej - w tej części na parterze zostanie utworzona sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 210,13 m2wraz z węzłami sanitarnymi, szatniami oraz gabinetem masażu. Na poziomie piętra wykonana zostanie sala konferencyjna.

Główne cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa wykorzystania walorów rekreacyjnych i kulturowych oraz potencjału edukacyjno-społecznego obszaru dzielnicy miejskiej gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

Do celów pośrednich możemy zaliczyć:

  • aktywizację społeczną zdegradowanych obszarów miejskich i podnoszenie atrakcyjności stref rozwojowych w mieście,
  • rozwój i przywrócenie utraconych funkcji społeczno-gospodarczych Czerwionki,
  • wzrost jakości życia społeczności lokalnej,
  • zwiększenie jakości i dostępności obiektów publicznych Czerwionki,
  • stworzenie miejsca do organizacji przedsięwzięć ukierunkowanych, na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym w dzielnicy Czerwionka,
  • utworzenie nowej oferty możliwości spędzania czasu wolnego skierowanej do mieszkańców Czerwionki-Leszczyn,
  • zahamowanie procesu suburbanizacji.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 42 959 80, fax: 32 43 307 10
e-mail:  
Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" Spółka Akcyjna
ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice
tel: 32 721 92 19, tel: 32 251 43 32, fax: 32 721 92 00
 www.dombud.pl 

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach” będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta”.

Wartość projektu to kwota 15 294 972,81 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 10 569 748,48 zł.

Z życia CKE...

Media o projekcie

Poniżej zamieszczamy informacje na temat projektu "Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach" jakie ukazały się w mediach.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Śląskie do przodu Mapa dofinansowanych projektów

top_baner
do góry