• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - grupa 3

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - grupa 3

logotypy

Informacja o inwestycji

Projekt obejmuje termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej w tym Szkoły Podstawowej w Szczejkowicach, Przedszkola nr 11, Przedszkola nr 8, Przedszkola nr 6, Szkoły Podstawowej nr 3 w Leszczynach. Ponadto w Przedszkolu nr 8 zostanie zamontowana pompa ciepła powietrze woda (OZE). Jednocześnie w Przedszkolu nr 6 zostanie zmodernizowany węzeł cieplny.

Główne cele projektu

Głównym i bezpośrednim celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym regionu i zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze publicznym poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną budynków publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Cele pośrednie Projektu:

  • zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych dla środowiska, generowanych podczas wytwarzania energii dla obiektów użyteczności publicznej przez zakład energetyczny,
  • poprawa aspektów zdrowotnych: zmniejszenia emisji szkodliwych substancji,
  • wypełnienie dyrektyw Unii Europejskiej,
  • osiągnięcie korzyści ekonomicznych i oszczędności budżetowych.

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - grupa 3”, będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT.

Wartość projektu to kwota 4 090 290,89 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 2 514 209,03 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

do góry