• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Biblioteka bez barier - przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

Biblioteka bez barier - przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

Logo poziome kolorowe

Informacja o inwestycji

Projekt polega na przeprowadzeniu remontu zabytkowego budynku, w którym mieści się Biblioteka Publiczna, a także na jej niezbędnym doposażeniu. Realizacja przedsięwzięcia doprowadzi do lepszego dostosowania realizowanych funkcji biblioteki poprzez m.in. zwiększenie zajmowanej powierzchni.

Remont budynku polegał będzie na remoncie dachu i kominów wraz z instalacją odgromową, oczyszczaniu elewacji z częściową wymianą stolarki okiennej, remoncie klatki schodowej, wejścia głównego, wykonaniu izolacji pionowych, remoncie wymiennikowni oraz piwnic. Dzięki realizacji projektu zwiększona zostanie powierzchnia biblioteki, co spowoduje rozszerzenie funkcji usługowych budynku. Przy nowym wejściu głównym do biblioteki zaprojektowano wypożyczalnię z punktem obsługi czytelników. Czytelnię dla dzieci i nową czytelnię dla dorosłych
zaprojektowano w miejscu dawnych pomieszczeń biurowych. Biura przeniesione zostaną na piętro zajmując 2 pomieszczenia przy klatce schodowej. Pozostałe 2 pomieszczenia będą służyć dla przygotowania i opracowania księgozbiorów. Obiekt biblioteki zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki instalacji pochylni oraz zaprojektowaniu toalet z przestrzenią manewrową dla wózka. Zadaszoną pochylnię dla niepełnosprawnych zaprojektowano obok wejścia głównego.

Ponadto do biblioteki zakupione zostaną m.in. nowe regały, stoliki, krzesła, komputery z oprogramowaniem, drukarka, kserokopiarka, skrzynki katalogowe, a także szafy archiwalne.

Główne cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju biblioteki. Zwiększenie udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym regionu będzie możliwe dzięki poprawie stanu obiektu zabytkowego, w którym mieści się biblioteka oraz dzięki wzbogaceniu i podniesieniu jakości oferty kulturalnej.

Cele pośrednie to wzrost liczby uczniów, osób biorący aktywny udział w życiu kulturalnym regionu, a także zwiększenie czytelnictwa.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 43 11 440, fax: 32 43 11 593
e-mail:  
P.P.H.U. MEDREM Sp. z o.o.
ul. Zamysłowska 10c, 44-200 Rybnik
tel. 32 42 300 22, fax: 32 42 24 993
www.medrem.pl 

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Biblioteka bez barier - przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach”,będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury.

Wartość projektu to kwota 1 122 785,76 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 700 417,27 zł.

Galeria zdjęć z realizacji projektu

Galeria zdjęć z uroczystego otwarcia Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Śląskie do przodu Mapa dofinansowanych projektów

do góry