• język migowy

Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

 

Informacja o projekcie

Projekt „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny” obejmuje przeprowadzenie szkoleń poprawiających kompetencje cyfrowe mieszkańców w następujących modułach:

  • "Rodzic w Internecie"- przygotowanie rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci,
  • "Mój biznes w sieci" - przygotowanie do otwarcia własnego biznesu w sieci,
  • "Moje finanse i transakcje w sieci" - załatwianie spraw za pośrednictwem internetu,
  • "Działam w sieciach społecznościowych" - poznanie funkcjonowania sieci społecznościowych i nabycie umiejętności korzystania z nich,
  • "Tworzę własną stronę internetową (blog)" - nabycie umiejętności związanych z tworzeniem stron internetowych,
  • "Rolnik w sieci" - aplikacje, informacje i e-usługi dla rolników w sieci,
  • "Kultura w sieci" - poznanie zasobów edukacyjnych oraz zasobów kultury z legalnych źródeł.            

W projekcie będzie mogło wziąć udział 144 mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, którzy w dniu przystąpienia do projektu ukończyli 25 rok życia.

Główny cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie aktywnego i wszechstronnego korzystania z nowych technologii w życiu codziennym.

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Projekt „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny” jest realizowany w ramach projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa - cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wartość projektu to kwota 80 640,00 zł., z czego dofinansowanie z EFRR to 68 931,07 zł., budżet państwa 11 708,93 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

do góry