• język migowy

Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu

Logo poziome kolorowe

Cel projektu

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zlokalizowana jest w obszarze dużych i prężnie rozwijających się aglomeracji: katowickiej, gliwickiej i rybnickiej. Dobra lokalizacja, posiadanie atrakcyjnych, wolnych terenów inwestycyjnych oraz sieć połączeń drogowych (w tym Autostrady A1) umożliwiających łatwy dojazd do okolicznych miast aglomeracji śląskiej stawia gminę na pozycji idealnego miejsca do zainwestowania. Niemniej, w obecnej sytuacji gospodarczej dobra lokalizacja nie wystarcza. Brak zintegrowanych działań, nakierowanych na potencjalnych inwestorów może skutkować zaprzepaszczeniem szansy na wykorzystanie posiadanych możliwości.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny musi skutecznie prowadzić działania promocyjne, mające na celu uwypuklenie atutów gminy jako terenu atrakcyjnego gospodarczo. Gmina powinna dążyć do budowania wizerunku miejsca z możliwościami, miejsca, które chce i potrafi się rozwijać.

Głównym i nadrzędnym celem projektu obecnej Kampanii promocyjnej pn. „Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu” będzie wypromowanie posiadanych wolnych terenów inwestycyjnych. A co za tym idzie, przyciągnięcie inwestorów do Czerwionki-Leszczyn. Kampania ma przekonać grupę docelową projektu o inwestycyjnej atrakcyjności gminy i miasta, a w rezultacie skłonić ich do zaangażowania finansowego na naszym terenie. Zaplanowane w projekcie działania promocyjne będą biegły kilkutorowo. Równocześnie promowane będą: tereny usługowe, tereny centro twórcze, przemysłowe i rekreacyjno - sportowe. Kampania skierowana jest do róznego rodzaju odbiorców - inwestorów, deweloperów, pośredników handlu nieruchomościami, instytucji i firm finansujących budowę nieruchomości, dostawców usług, mediów specjalizujących się w problematyce nieruchomości, działających nie tylko na terenie naszego kraju. Zaplanowane działania dają możliwość spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów zarówno na rynku regionalnym, krajowym jak i zagranicznym. Realizacja kampanii pośredno przyczyni się również do przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gminy a także pozwoli na kreowanie wizerunku Czerwionki - Leszczyn jako miejsca dynamiczengo i otwartego na zmiany.

Przedmiot promocji

Tereny inwestycyjne zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami:

 • PU1 - lokalne strefy aktywności gospodarczej
 • U - tereny usługowe
 • US - tereny usług sportu i rekreacji
 • S - tereny usług centro twórczych
 • P1 - tereny przemysłowe

Planowany harmonogram realizacji projektu [1]

Finansowanie projektu

 • Koszt całkowity projektu 944 170,00 zł
 • Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 801 694,50 zł
 • Środki własne gminy 142 475,50 zł

Realizacja projektu

 • Sprawozdanie z konferencji podsumowującej realizację kampanii promocyjnej w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu" [2]
 • Prezentacja [3]
 • Zaproszenie do składania ofert- dotyczy zadania: "Zakup ekranu projekcyjnego w ramach projektu Kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu"
 • Rozstrzygnięcie
 • Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzynarodowych Targach Nieruchomości EXPO ITALIA REAL ESTATE 2012 w Mediolanie [4]
 • Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Kongresie Regionów 2012 w Świdnicy [5]
 • Prezentacja [6]
 • Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Targach Nieruchomości i Inwestycji URBIS INVEST 2012 w Brnie [7]
 • Zaproszenie do składania ofert - Usługa transportowa polegająca na przewozie 4 osób na Targi Urbis Invest 2012 w Brnie na trasie Czerwionka-Leszczyny - Brno, Brno - Czerwionka-Leszczyny w ramach projektu Kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu"
 • Rozstrzygniecie [9]
 • Rozpoczęcie kampanii ekspozycji reklamowej w pociągach [10]
 • Kampania promocyjna w radiu
 • Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Targach Nieruchomości MIPIM 2012 w Cannes w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu" [11]
 • Sprawozdanie ze spotkania biznesowego z dnia 27.01.2012r. w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu" [12]
 • Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Targach Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych Gmina 2011 w Poznaniu w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu" [13]
 • Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast OPEN DAYS 2011 w Brukseli w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu" [14]
 • Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL 2011 w Monachium w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu" [15]
 • Sprawozdanie z konferencji otwierającej realizację kampanii promocyjnej w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu" [16]
 • Zaproszenie do składania ofert - na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa stojaków reklamowych typu rol up" - ponowne ogłoszenie.
  Rozstrzygnięcie
 • Zaproszenie do składania ofert - na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa stojaków reklamowych typu roll up"
  Rozstrzygnięcie
 • Zaproszenie do składania ofert - na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa 500 szt. Pamięci USB wraz z nagraniem w wersji flash informacji o terenach inwestycyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
  Rozstrzygnięcie
 • Zaproszenie do składania ofert - na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa materiałów promocyjnych"
  Rozstrzygnięcie
 • Zaproszenie do składania ofert - na wykonanie zadania pod nazwa: "Zaprojektowanie i wykonanie 1000 egz. składanych map Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z zaznaczeniem i opisaniem w dwóch wersjach językowych 11 terenów inwestycyjnych"
  Rozstrzygnięcie
Powiązane pliki.Liczba plików: 16
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf 1. Planowany harmonogram realizacji projektu 58.81KB Plik: 1. Planowany harmonogram realizacji projektu
pdf 2. Sprawozdanie z konferencji podsumowującej realizację kampanii promocyjnej w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu" 230.13KB Plik: 2. Sprawozdanie z konferencji podsumowującej realizację kampanii promocyjnej w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu"
ppt 3. Prezentacja 2.44MB Plik: 3. Prezentacja
pdf 4. Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzynarodowych Targach Nieruchomości EXPO ITALIA REAL ESTATE 2012 w Mediolanie 362.03KB Plik: 4. Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzynarodowych Targach Nieruchomości EXPO ITALIA REAL ESTATE 2012 w Mediolanie
pdf 5. Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Kongresie Regionów 2012 w Świdnicy 388.96KB Plik: 5. Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Kongresie Regionów 2012 w Świdnicy
ppt 6. Prezentacja 10.22MB Plik: 6. Prezentacja
pdf 7. Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Targach Nieruchomości i Inwestycji URBIS INVEST 2012 w Brnie 368.25KB Plik: 7. Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Targach Nieruchomości i Inwestycji URBIS INVEST 2012 w Brnie
pdf 8. Notatka ze spotkania biznesowego na Targach Urbis Invest 2012 w Brnie 190.64KB Plik: 8. Notatka ze spotkania biznesowego na Targach Urbis Invest 2012 w Brnie
pdf 9. Rozstrzygniecie 214.19KB Plik: 9. Rozstrzygniecie
pdf 10. Rozpoczęcie kampanii ekspozycji reklamowej w pociągach 4.07MB Plik: 10. Rozpoczęcie kampanii ekspozycji reklamowej w pociągach
pdf 11. Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Targach Nieruchomości MIPIM 2012 w Cannes w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu" 549.17KB Plik: 11. Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Targach Nieruchomości MIPIM 2012 w Cannes w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu"
pdf 12. Sprawozdanie ze spotkania biznesowego z dnia 27.01.2012r. w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu" 640.28KB Plik: 12. Sprawozdanie ze spotkania biznesowego z dnia 27.01.2012r. w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu"
pdf 13. Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Targach Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych Gmina 2011 w Poznaniu w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu" 1.34MB Plik: 13. Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Targach Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych Gmina 2011 w Poznaniu w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu"
pdf 14. Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast OPEN DAYS 2011 w Brukseli w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu" 1.25MB Plik: 14. Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast OPEN DAYS 2011 w Brukseli w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu"
pdf 15. Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL 2011 w Monachium w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu" 61.05KB Plik: 15. Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL 2011 w Monachium w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu"
pdf 16. Sprawozdanie z konferencji otwierającej realizację kampanii promocyjnej w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu" 761.02KB Plik: 16. Sprawozdanie z konferencji otwierającej realizację kampanii promocyjnej w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu"
do góry