• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Czerwionce-Leszczynach

Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Czerwionce-Leszczynach

 

Przedmiotem projektu jest stworzenie oraz utrzymanie 15 bezpłatnych publicznych punktów dostępu do Internetu w Czerwionce-Leszczynach. Możliwość korzystania z hotspotów będzie dostępna dla każdego w równym stopniu. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania zasad równości i niedyskryminacji wobec użytkowników. Punkty dostępu do bezpłatnego internetu dla każdego zostaną zlokalizowane w łatwo dostępnych miejscach publicznych. Celem projektu jest umożliwienie za pośrednictwem hotspotów, dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci internetowej.

Lokalizacje punktów dostępu do internetu:

- Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (dzielnica Czerwionka ul. Parkowa 9) - 3 szt.

- Budynek UGiM Urząd Stanu Cywilnego (dzielnica Czerwionka ul. Parkowa 9 - 1 szt.

- Budynek UGiM (dzielnica Czerwionka, Aleja św. Barbary 6) - 2 szt.

- Budynek UGiM ZEAS (dzielnica Czerwionka ul. Wolności 11) - 1 szt.

- Budynek UGiM  (dzielnica Czerwionka ul. 3 Maja 19) - 1 szt.

- Budynek MOK (dzielnica Czerwionka ul. Wolności 2) - 2 szt.

- Biblioteka Publiczna (dzielnica Czerwionka ul. 3 Maja 15) - 1 szt.

- OPS (dzielnica Czerwionka ul. 3 Maja 36 a) - 2 szt.

- ZDiSK (dzielnica Leszczyny, ul. Polna 6) - 2 szt.

 

Wysokość przyznanego dofinansowania 64 368,00 zł

w tym:

-z Unii Europejskiej: 54 712,80 zł

-z Budżetu Państwa 9 655,20 zł

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

do góry