• język migowy

Fundusze Krajowe

 

Fundusze krajowe

Tytuł projektu

Źródło finansowania Wartość zadania zł Kwota dofinansowania
Inicjatywa Antysmogowa 2023 Województwo Śląskie 219 674,00 200 000,00
Zakątek sensoryczny w Książenicach Województwo Śląskie 63 155,00 31 577,50
Wykonanie nowej wiaty przystankowej wraz z nawierzchnią chodnikową w Szczejkowicach Województwo Śląskie 67 774,78 32 000,00
Doposażenie placyku zabaw w Palowicach Województwo Śląskie 36 374,05 18 187,02
Doposażenie placyku zabaw w Przegędzy przy ul. Szkolnej Województwo Śląskie 36 374,05

18 187,02
Doposażenie placyku zabaw w Stanowicach Województwo Śląskie 52 919,27 20 000,00
DbajMY, ReagujMY, SegregujMY WFOŚiGW 70 067,15 46 399,12
Wykonanie placyku zabaw w Stanowicach Województwo Śląskie 28 586,43 10 000,00
Wykonanie placyku zabaw w Palowicach Województwo Śląskie 17 956,77 8 978,38
Wykonanie placyku zabaw w Książenicach Województwo Śląskie 38 460,87 10 000,00
Wykonanie siłowni pod chmurką w Szczejkowicach Województwo Śląskie 20 602,50 10 000,00

Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie Przegędza poprzez zakup i montaż lamp solarnych

Województwo Śląskie 18 093,30 9 046,65

Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inicjatyw Loklanych   11 012 473,00

Przebudowa ul. Strzelczyka w Czerwionce-Leszczynach wraz z budową kanalizacji deszczowej

Fundusz Dróg Samorządowych 783 353,77 430 844,57

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny

FRKF Ministerstwo Sportu i Turystyki 59 996,90 25 000,00

Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019

WFOŚiGW 29 135,00 5 070,00

Profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną, realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" - 2018r.

WFOŚiGW 209 250,00 27 980,00

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”
Realizatorzy projektu w roku 2018:
SP Stanowice, SP5

Ministerstwo Edukacji Narodowej 35 000,00 28 000,00

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026

WFOŚiGW 9 840,00 7 872,00

Przebudowa ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny-poprawa dostępności komunikacyjnej dla społeczności lokalnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 855 792,32 660 503,00

Priorytet 3 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym na zakup nowości wydawniczych

Rok 2018                
Realizatorzy: Szkoła  Podstawowa Nr 3; Szkoła  Podstawowa Nr 6; Szkoła Podstawowa w Stanowicach; Szkoła Podstawowa w Przegędzy, Szkoła Podstawowa w Palowicach

 Ministerstwo Edukacji Narodowej  54 999,79  43 999,83

Wyposażenie Gabinetów Profilaktyki Zdrowotnej Prowadzonej w Szkołach - Rok 2017

Realizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 1; Szkoła Podstawowa nr 3; Szkoła Podstawowa nr 4; Szkoła Podstawowa nr 5; Szkoła Podstawowa nr 6; Szkoła Podstawowa nr 7; Szkoła Podstawowa nr 8; Szkoła Podstawowa w Bełku; Szkoła Podstawowa w Książenicach; Szkoła Podstawowa w Stanowicach

Ministerstwo Zdrowia  56 385,23 zł

56 385,23 zł

100%

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”
Realizatorzy projektu w roku 2017:
SP1, SP3, SP4, SP6, SP7, SP w Bełku, SP w Książenicach, SP w Palowicach, SP Szczejkowice, SP Przegędza

Ministerstwo Edukacji Narodowej 174 899,67  139 919,57

Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”
Realizatorzy projektu w roku 2017: SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 6, SP Nr 4

Ministerstwo Edukacji Narodowej

35 839,78

28 671,80

Priorytet 3 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym na zakup nowości wydawniczych
Rok 2017
Realizatorzy: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 4

Ministerstwo Edukacji Narodowej

35 000,00

28 000,00

Profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną, realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" - 2017r.

WFOŚiGW

351 744,00

49 790,00

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

FRKF Ministerstwo Sportu i Turystyki 404 814,85 123 900,00

Priorytet 3 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym na zakup nowości wydawniczych
Rok 2016

Realizatorzy: Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach, Zespół Szkół Nr 3 - Szkoła Podstawowa Nr 5, Zespół Szkół Nr 2-Gimnazjum Nr 3, Zespół Szkół Nr 5

 Ministerstwo Edukacji Narodowej  39 988,91  31 999,12

Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”
Realizatorzy projektu w roku 2016: SP w Stanowicach, SP w Palowicach, SP w Przegędzy, SP w Stanowicach

Ministerstwo Edukacji Narodowej  31 533,85  24 907,08

Profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną, realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" - 2016r.

WFOŚiGW 228 397,00 38 240,00

Przyrodniczy diament regionu

WFOŚiGW 45 264,90 18 727,76

Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”
Realizatorzy projektu w roku 2015: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, ZS nr 4, ZS nr 5

Ministerstwo Edukacji Narodowej  47 486,96  37 989,57

Profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną, realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" - 2015r.

WFOŚiGW 155 744,00 22 010,00

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

WFOŚiGW 66 420,00 53 136,00

Familoki-Miasto-Ogród

WFOŚiGW 32 130,80 16 065,40

Zabiegi pielęgnacyjne kasztanowców wchodzących w skład Alei Kasztanowej w Czerwionce-Leszczynach

WFOŚiGW 37 692,00 30 153,60

Ekoakcja-segregacja

WFOŚiGW 21 352,70 15 000,00

Ekoakcja-segregacja

WFOŚiGW 16 725,00 8 213,60

Ruszaj śladem Wszędobyla. Zakup edukacyjnej gry planszowej

WFOŚiGW 20 085,00 14 060,00

Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu - "Radosna szkoła"

Ministerstwo Edukacji Narodowej 441 135,18 215 348,69

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej

Urząd Marszałkowski Ministerstwo Sportu i Turystyki 1 873 365,26 666 000,00 w tym:
UM: 333 000,00
MSiT: 333 000,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację remontu ulicy Powstańców Śląskich od ul. Armii Krajowej do ul. Ks. Pojdy

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 3 324 000,00 1 640 500,00

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Kombatantów w Czerwionce-Leszczynach

Urząd Marszałkowski Ministerstwo Sportu i Turystyki 975 055,23 666 000,00 w tym:
UM:333 000,00
MSiT: 333 000,00

Sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 2 w Leszczynach

Ministerstwo Sportu i Turystyki 2 828 400,00 840 000,00

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Książenicach

WFOŚiGW 823 471,87 617 604,00

Termomodernizacja budynku KS Górnik Czerwionka

WFOŚiGW 955 888,03 714 352,00

Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych "zielone szkoły"

WFOŚiGW I półrocze:313 597,00
II Półrocze: 9 900,00
73 350,00
2 160,00

Renowacja rowu R w Czerwionce

WFOŚiGW 958 162,18 668 044,00

Remont zaplecza obiektu sportowego wraz z ogrodzeniem boiska wiejskiego w Palowicach

Urząd Marszałkowski 40 662,49 20 000,00

Remont zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Przegędzy

Urząd Marszałkowski 18 185,25 9 092,62

Budowa placu zabaw w Bełku wraz z otoczeniem - Słoneczny Plac

Urząd Marszałkowski 43 992,45 20 000,00

Remont zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Stanowicach

Urząd Marszałkowski 40 664,98 20 000,00

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Szczejkowicach

Urząd Marszałkowski 46 767,96 20 000,00

Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn

EKOFUNDUSZ
WFOŚiGW
WSPÓŁINWESTOR
PEC Jastrzębie
34689 049,78 16 437 226,79
411 724,56
6 935 969,79

 

top_baner
do góry