Fundusze Krajowe

 

Fundusze Krajowe

Źródło finansowania Wartość zadania zł Kwota dofinansowania

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026

WFOŚiGW 9 840,00 7 872,00

Przebudowa ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny-poprawa dostępności komunikacyjnej dla społeczności lokalnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 855 792,32 660 503,00

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

FRKF Ministerstwo Sportu i Turystyki 404 814,85 123 900,00

Przyrodniczy diament regionu

WFOŚiGW 45 264,90 18 727,76

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

WFOŚiGW 66 420,00 53 136,00

Familoki-Miasto-Ogród

WFOŚiGW 32 130,80 16 065,40

Zabiegi pielęgnacyjne kasztanowców wchodzących w skład Alei Kasztanowej w Czerwionce-Leszczynach

WFOŚiGW 37 692,00 30 153,60

Ekoakcja-segregacja

WFOŚiGW 21 352,70 15 000,00

Ekoakcja-segregacja

WFOŚiGW 16 725,00 8 213,60

Ruszaj śladem Wszędobyla. Zakup edukacyjnej gry planszowej

WFOŚiGW 20 085,00 14 060,00

Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu - "Radosna szkoła"

Ministerstwo Edukacji Narodowej 441 135,18 215 348,69

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej

Urząd Marszałkowski Ministerstwo Sportu i Turystyki 1 873 365,26 666 000,00 w tym:
UM: 333 000,00
MSiT: 333 000,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację remontu ulicy Powstańców Śląskich od ul. Armii Krajowej do ul. Ks. Pojdy

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 3 324 000,00 1 640 500,00

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Kombatantów w Czerwionce-Leszczynach

Urząd Marszałkowski Ministerstwo Sportu i Turystyki 975 055,23 666 000,00 w tym:
UM:333 000,00
MSiT: 333 000,00

Sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 2 w Leszczynach

Ministerstwo Sportu i Turystyki 2 828 400,00 840 000,00

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Książenicach

WFOŚiGW 823 471,87 617 604,00

Termomodernizacja budynku KS Górnik Czerwionka

WFOŚiGW 955 888,03 714 352,00

Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych "zielone szkoły"

WFOŚiGW I półrocze:313 597,00
II Półrocze: 9 900,00
73 350,00
2 160,00

Renowacja rowu R w Czerwionce

WFOŚiGW 958 162,18 668 044,00

Remont zaplecza obiektu sportowego wraz z ogrodzeniem boiska wiejskiego w Palowicach

Urząd Marszałkowski 40 662,49 20 000,00

Remont zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Przegędzy

Urząd Marszałkowski 18 185,25 9 092,62

Budowa placu zabaw w Bełku wraz z otoczeniem - Słoneczny Plac

Urząd Marszałkowski 43 992,45 20 000,00

Remont zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Stanowicach

Urząd Marszałkowski 40 664,98 20 000,00

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Szczejkowicach

Urząd Marszałkowski 46 767,96 20 000,00

Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn

EKOFUNDUSZ
WFOŚiGW
WSPÓŁINWESTOR
PEC Jastrzębie
34689 049,78 16 437 226,79
411 724,56
6 935 969,79

 

do góry