• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych pokryciami wolnymi od azbestu wraz z utylizacją azbestu

Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych pokryciami wolnymi od azbestu wraz z utylizacją azbestu

Logo poziome kolorowe

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest wymiana azbestowego pokrycia dachów 4 budynków wielorodzinnych na pokrycia z dachówki ceramicznej i gontów bitumicznych wraz z utylizacją azbestu. Likwidacją azbestowych pokryć dachowych objęte będą budynki zlokalizowane w dzielnicy Czerwionka przy ulicach:

  • Głowackiego 1,
  • Głowackiego 3,
  • Kościuszki 8,
  • Furgoła 39.

Dzięki realizacji projektu znacząco poprawią się warunki zamieszkania w obiektachi ich bezpośredniej bliskości, dzięki usunięciu płyt eternitowych - zostanie zminimalizowane działanie czynników szkodliwych dla zdrowia człowieka. Przedsięwzięcie spowoduje także ograniczenie zużycia energii cieplnej, w wyniku poprawy szczelności pokryć dachowych, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Główne cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest likwidacja stanu zagrożenia mieszkańców wielorodzinnych budynków przy ul. Głowackiego, Kościuszki i Furgoła, poprzez zastąpienie azbestowych elementów budynków materiałami nieszkodliwymi dla człowieka.

Cele pośrednie projektu można określić jako zmniejszenie negatywnego wpływu włókien azbestu na środowisko, realizacja wymogów unijnych i krajowych w zakresie usuwania azbestu, likwidacja zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców budynków wywołanego przez pokruszone płytki azbestowe, zwiększenie efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wywołanych produkcją energii cieplnej dla budynków, polepszenie jakości życia w Gminie.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 43 11 440, fax: 32 43 11 593
e-mail:  
Firma Usługowo-Handlowa "NOWIX" Mariusz Nowak
ul. Sienkiewicza 7, 32-566 Alwernia
tel./fax. 32 283 04 76
e-mail:

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych pokryciami wolnymi od azbestu wraz z utylizacją azbestu w Czerwionce-Leszczynach” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta.

Wartość projektu to kwota 392 621,31 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 140 593,78 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Śląskie do przodu Mapa dofinansowanych projektów

top_baner
do góry