• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce- Leszczynach

Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce- Leszczynach

EFRR Logo poziome kolorowe

 

Informacja o inwestycji

Projekt dotyczy przebudowy budynku nieużytkowanego hotelu robotniczego zlokalizowanego przy ul.Młyńskiej 21a w Czerwionce-Leszczynach na 51 mieszkań socjalnych (w tym 10 mieszkań chronionych) oraz pomieszczenia biurowe i usługowe Centrum Usług Społecznych. Projekt swoim zakresem obejmuje: przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania dwóch segmentów nieużytkowanego budynku hotelowego oraz budynku usługowego na lokale mieszkalne oraz pomieszczenia biurowe i usługowe CUS, termomodernizację obiektu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem do siatkówki plażowej, wykonanie dróg manewrowych, drogi pożarowej i parkingu.

Główne cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez adaptację zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i Centrum Usług Społecznych w Czerwionce - Leszczynach.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów pośrednich:

  • Efektywne wykorzystanie zdegradowanych zasobów lokalowych,
  • Ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego,
  • Utworzenie nowej infrastruktury umożliwiającej podnoszenie kwalifikacji społeczności obszaru,
  • Stworzenie oferty aktywizacyjnej dla osób niepełnosprawnych., z dostosowaniem przestrzeni publicznej.

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT.

Wartość projektu to kwota 6 617 750,80 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 3 709 573,43 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

do góry