• język migowy

O Czerwionce-Leszczynach

Czerwionka-Leszczyny to dość szczególne miejsce na śląskiej ziemi. Łączy bowiem w sobie typowo miejski charakter kilku dzielnic z obszarami rolniczymi sołectw o dużych walorach przyrodniczych i rekreacyjnych. Z jednej strony potencjał gospodarczy i możliwości inwestycyjne, z drugiej - przyjazne dla człowieka środowisko.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny położona jest w powiecie rybnickim w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. 

Miasto tworzą cztery dzielnice:

  • Czerwionka,
  • Leszczyny,
  • Czuchów,
  • Dębieńsko.

Gmina obejmuje ponadto sześć sołectw:

  • Bełk,
  • Książenice,
  • Przegędzę,
  • Palowice,
  • Stanowice,
  • Szczejkowice

Powierzchnia gminy zajmująca około 115 km2 stawia ją w rzędzie największych terytorialnie gmin w tej części województwa. 

 

Zachodnia i południowa część gminy wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, który rozciąga się od okolic Woszczyc aż po Kuźnię Raciborską. Szczególną wartość naukową przedstawia uroczysko Głębokie Doły w okolicy Książenic, gdzie zachowało się najliczniejsze w Katowickiem skupisko pomnikowych buków pospolitych w wieku ponad 100 lat.

W ostatnich latach rozwinęła się turystyka rowerowa oraz nordic walking. Było to możliwe dzięki wytyczeniu sieci ścieżek rowerowych, przebiegających przez najbardziej malownicze zakątki gminy. Turystyce pieszej sprzyjają przebiegające przez obszar gminy trzy szlaki turystyczne: Początków Hutnictwa, Stulecia Turystyki oraz Historii Górnictwa Górnośląskiego. Wędrując po nich można lepiej poznać także historię tej ziemi, gdyż zarówno szlaki turystyczne jak i ścieżki rowerowe prowadzą do wielu zabytków. Obiekty te reprezentują architekturę sakralną, dworską, architekturę patronackiego osiedla robotniczego.

Każdego roku na terenie Czerwionki-Leszczyn organizowane są liczne imprezy artystyczne, kulturalne i sportowe, jak np. przegląd piosenki dziecięcej Śląskie śpiewanie, międzynarodowy konkurs poetycki "O Złote Cygaro Wilhelma" oraz Festiwal Muzyki Niemechanicznej Around The Rock.

top_baner
do góry