• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy oraz wykonanie trybun w Bełku

Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy oraz wykonanie trybun w Bełku

Logo spo rol

Informacja o inwestycji

Projekt obejmował adaptację pomieszczenia w budynku Ludowego Klubu Sportowego na klub młodzieżowy. Sala ta ma służyć mieszkańcom wsi a w szczególności młodzieży do organizowania czasu wolnego, przede wszystkim do celów kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych.

Ponadto sala jest miejscem integracji mieszkańców wsi, wymiany doświadczeń. Projekt jest formą walki z patologią społeczną przede wszystkim dotykającą młodzież, która z nadmiaru wolnego czasu jak również braku miejsca jego spędzania popada nierzadko w nałogi. Ponadto projekt obejmuje wykonanie trybuny wokół boiska Ludowego Klubu Sportowego Bełk.

Zakres wykonanych robót:

  • Roboty murarskie (wykonanie okładzin ściennych i wyłożenie posadzki w łazience i kuchni, montaż płyt G-K, ułożenie glazury podłogowej, montaż osprzętu elektrycznego, wykonanie białego montażu, roboty termomodenizacyjne),
  • wykonanie trybuny,
  • wyposażenie obiektu (krzesła, stoły, szafa, stół do tenisa stołowego, mini bilard, sprzęt RTV, sprzęt nagłaśniający, komputer).

Cele projektu

Podstawowymi celami projektu są:

  • podniesienie standardu życia i pracy na wsi,
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej,
  • zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 42 959 11, fax: 32 43 307 10

Adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie trybuny
Firma P.P.H.U. Spółka Cywilna mgr inż. Czesław Zając, Jerzy Roszak
ul. Wolności 14 a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Projekty:
F.U.H. „at ARCHITEKTURA”
ul. Podmiejska 89a, 44-207 Rybnik

Wyposażenie świetlicy:
Firma BAM Spółka Jawna Wyposażenie biur i szkół
ul .Niedobczycka 94, 44-200 Rybnik

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Projekt „Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy oraz wykonanie trybun w Bełku” dofinansowany jest z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

  • Całkowity koszt realizacji projektu : 181 507,73 zł
  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 91 193,64 zł
  • Wkład własny: 90 314,09 zł
do góry