• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach

Logo poziome kolorowe

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach wraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonaniem instalacji solarnej służącej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Zakres projektu dla Zespołu Szkół nr 3 obejmuje:

 • ocieplenie dachów i stropów,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi,
 • wymianę zużytej stolarki okiennej na stolarkę z PCV,
 • wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej na stolarkę stalową, wymianę instalacji odgromowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach, regulacja instalacji),
 • wykonanie instalacji solarnej.

Zakres projektu dla Gimnazjum nr 2 obejmuje: ·

 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • odwodnienie doświetlaczy okien piwnicznych,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie poddasza, ocieplenie dachu,
 • wymianę instalacji odgromowej,
 • modernizację instalacji CO, kotłownia - roboty budowlane,
 • instalacja sterowania i sygnalizacji,
 • wykonanie instalacji solarnej.

Główne cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz wymianę źródeł ciepła na bardziej przyjazne środowisku.

Celem pośrednim projektu jest zmniejszenie niskiej emisji na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i miejscowości otaczających miasto. Ważną przesłanką ekonomiczną realizacji niniejszego przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów eksploatacji wynikające ze zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło. Obiekty poddane termomodernizacji otrzymają nowe elewacje, zatem obok wymiernej korzyści dla środowiska zauważalny będzie efekt estetyczny.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 42 959 80, fax: 32 43 307 10
e-mail:  

Dla Zespołu Szkół nr 3

"REMONT-EX" Firma Prywatna Marek Gajewski
ul. Larysza 11, 44-200 Rybnik
tel. 32 422 23 52, tel. 32 422 16 08 / fax wew. 29
e-mail: firma@remont-ex.pl www.remont-ex.pl 

Dla Gimnazjum nr 2

"DAMBUD" Damian Kasprowski, Zofia Kasprowska
ul. Przyjaciół 3, 43-190 Mikołów
tel. 32 70 089 92, fax: 32 70 090 75
e-mail: poczta@interhall.pl www.dambud.pl 

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach” będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Wartość projektu to kwota 2 952 466,86 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 2 399 910,80 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Śląskie do przodu Mapa dofinansowanych projektów

do góry