• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - grupa 2

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - grupa 2

EFRR Logo poziome kolorowe

Informacja o inwestycji

Projekt obejmuje termomodernizację sześciu budynków użyteczności publicznej, w tym Przedszkola nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, Szkoły Podstawowej w Przegędzy, Przedszkola nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, Gimnazjum nr 6 w Dębieńsku, Przedszkola nr 10 oraz Przedszkola nr 7. W Szkole Podstawowej w Przegędzy zostanie także zamontowana pompa ciepła powietrze-woda (OZE).

Główne cele projektu

Głównym i bezpośrednim celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym regionu i zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze publicznym poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną budynków publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Cele pośrednie Projektu:

  • zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych dla środowiska, generowanych podczas wytwarzania energii dla obiektów użyteczności publicznej przez zakład energetyczny,
  • poprawa aspektów zdrowotnych: zmniejszenia emisji szkodliwych substancji,
  • wypełnienie dyrektyw Unii Europejskiej,
  • osiągnięcie korzyści ekonomicznych i oszczędności budżetowych.

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - grupa 2”, będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT.

Wartość projektu to kwota 3 486 098,89 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 2 548 040,35 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

do góry