• język migowy

Renowacja rowu R w Czerwionce

Zakres rzeczowy:

  • Wykonanie kanalizacji deszczowej: ujęcie w kolektor cieku wodnego Ø 1000 na długości 315,35 m
  • Wykonanie studzienki kanalizacyjnej osadnikowej Ø 1800- 1 szt.
  • Wykonanie studzienek kanalizacyjnych Ø 1600 - 6 szt.

Termin realizacji zadania
Rozpoczęcie: Maj 2007 r. (rozpoczęcie prac projektowych )

Zakończenie: 15 października 2008 r.

Koszt i źródła finansowania zadania
Całkowite nakłady poniesione na inwestycję: 958 162,18 zł

W tym:

  • Budżet Gminy 110 118,62 zł
  • GFOŚiGW 179 999,56 zł
  • WFOŚiGW Katowice umorzenie pożyczki 668 044,00 zł

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Budowlano - Melioracyjne „TOLOS” Sp.J. Józef Walczak, Piotr Walczak, Żory

Galeria realizacji projektu

 

do góry