• język migowy

Termomodernizacja budynku KS Górnik Czerwionka

Zakres rzeczowy:

  • Docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekko-mokrej przy pomocy styropianu i stropodachów przy pomocy płyt styropianowych laminowanych oraz płyt z wełny mineralnej o łącznej powierzchni 2 188,13 m2.
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej o łącznej powierzchni 298,81 m2,
  • Remont balustrad i balkonów,
  • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: montaż grzejników, zaworów termostatycznych.

Termin realizacji zadania
Rozpoczęcie: Czerwiec 2007 r. ( rozpoczęcie prac projektowych )

Zakończenie: 2 października 2008 r.

Koszt i źródła finansowania zadania

Całkowite nakłady poniesione na inwestycję: 955 888,03 zł

W tym:

  • Budżet Gminy 116 536,88 zł
  • GFOŚiGW 124 999,15 zł
  • WFOŚiGW Katowice umorzenie pożyczki 714 352,00 zł

Wykonawca
POL-KATO FHU Marcin Buliński, Katowice

Galeria realizacji projektu

do góry