• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Krajowe/Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Szczejkowicach

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Szczejkowicach

Informacja o inwestycji

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Szczejkowicach. Zakres robót obejmował m.in. wymianę uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowej, a także roboty rozbiórkowe, budowlane, malarskie oraz instalacyjne. Ponadto mieszkańcy Szczejkowic angażowali się przy robotach rozbiórkowych, tj.: rozebranie elementów stropów z paneli PCV, ścianki z cegieł, wykładziny ściennej z płytek, posadzki, skucie nierówności betonu na ścianach i podłogach, wykucie z muru ościeżnic, wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych i okiennych oraz przy pracach porządkowych.

Głowne cele projektu

Celem niniejszego zadania była poprawa jakości zaplecza obiektu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa Szczejkowice, co wpłynęło na wzrost znaczenia sołectwa oraz zmniejszyło dysproporcję w stosunku do dzielnic miejskich. Ponadto poprawiły się warunki dla organizacji czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Szczejkowic.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. 3 Maja 36a
44-230 Czerwionka-Leszczyny

F.H.U. „Szymała” Grzegorz Szymała

ul. Główna 51
44-246 Szczejkowice

Informacja o finansowaniu inwestycji
Zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Szczejkowicach” zostało współfinansowane w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010.

Wartość projektu to kwota 46 767,96 zł, z czego dofinansowanie wynosiło 20 000 zł.

do góry