• język migowy

Wykonanie placyku zabaw w Palowicach

W ramach zadania planuje się utworzyć ogólnodostępny placyk zabaw dla dzieci w okolicy Ośrodka Zdrowia w Palowicach poprzez montaż następujących urządzeń: huśtawka wagowa, zjeżdżalnia, równoważnia linowa. Na terenie sołectwa znajduje się niewystarczająca ilość miejsc rekreacyjnych, są zużyte i zagrażające bezpieczeństwu, w szczególności brakuje placów zabaw dla dzieci. Zakup niniejszej infrastruktury jest podyktowany chęcią podwyższenia poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci zamieszkujących sołectwo Palowice. Ponadto za sprawą niniejszego zadania nastąpi poprawa poziomu infrastruktury rekreacyjnej, integracja międzypokoleniowa (dziecko odwiedza plac zabaw wraz z rodzicem), zwiększenie poziomu życia mieszkańców, poszerzenie ciekawych form spędzania czasu wolnego, a co za tym idzie zaspokajanie potrzeb w zakresie aktywnego wypoczynku dla dzieci poprzez ruch na świeżym powietrzu.

Całkowita wartość projektu: 17 956,77 zł

Wartość dofinansowania: 8 055,88 zł

 

Palowice tablica

 

 

do góry