• język migowy

Wykonanie placyku zabaw w Stanowicach

W ramach zadania planuje się zamontować nowe urządzenia na placu zabaw dla dzieci w Stanowicach. Aktualny plac zabaw z drewnianymi zabawkami uległ zniszczeniu i zagraża bezpieczeństwu dzieci. Z uwagi na stan miejsce to jest zamknięte, a w najbliższym czasie zostanie poddane likwidacji. Planuje się montaż następujących urządzeń: huśtawka wahadłowa pojedyncza, karuzela krzyżowa, huśtawka ważka, 2 sztuki bujaka rowerowego, 2 sztuki stojaków na rowery. Zakup niniejszej infrastruktury jest podyktowany chęcią podwyższenia poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci zamieszkujących sołectwo Stanowice, gdyż głównym problemem tego miejsca jest brak odpowiedniego wyposażenia. Ponadto za sprawą niniejszego zadania nastąpi poprawa poziomu infrastruktury rekreacyjnej, integracja międzypokoleniowa (dziecko odwiedza plac zabaw wraz z rodzicem), zwiększenie poziomu życia mieszkańców, poszerzenie ciekawych form spędzania czasu wolnego, a co za tym idzie zaspokajanie potrzeb w zakresie aktywnego wypoczynku dla dzieci poprzez ruch na świeżym powietrzu. Realizacja zadania pozwoli zadbać o dobro wspólne mieszkańców.

Całkowita wartość projektu: 28 586,43 zł

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Tablica informacyjna Stanowice

 

do góry