• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Krajowe/Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Kombatantów w Czerwionce-Leszczynach

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Kombatantów w Czerwionce-Leszczynach

Informacja o inwestycji

Projekt polega na wybudowaniu kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Kombatantów w Czerwionce-Leszczynach. W skład budowy wchodzi m.in. boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m (pole gry 26 m x 56 m) o powierzchni całkowitej 1860 m2 z podbudową przepuszczalną nawierzchnią syntetyczną typu sztuczna trawa, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m o powierzchni całkowitej 613,11 m2 z nawierzchnią poliuretanową na podbudowie dynamicznej oraz budynek szatniowo-sanitarny w wersji STANDARD + o powierzchni użytkowej 58,2 m2 jako budynek systemowo-modułowy, spełniający wymogi funkcjonalne zgodne z założonymi programowymi programu „Moje Boisko - Orlik 2012”.

Wybudowane zostanie również oświetlenie kompleksu - budowa minimum 8 słupów oświetleniowych do oświetlenia boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, ogrodzenie boisk po obwodzie o wysokości 4 m z siatki powlekanej o małych oczkach oraz wyposażone w piłkochwyty o wysokości 6 m montowane w sposób trwały z podłożem, a także przyłącza infrastruktury technicznej. Chodniki w obrębie boisk będą miały wymiar około 60 m2 .

Głowne cele projektu
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu dostępności infrastruktury sportowej i poprawy warunków uprawiania sportu i rekreacji. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje oddziaływanie projektu w dłuższej perspektywie co przyniesie następujące korzyści:

  • poprawę wydolności i sprawności fizycznej mieszkańców gminy i miasta w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży,
  • ograniczenie tendencji do siedzącego, biernego trybu życia,
  • zmniejszenie liczby osób z nadwagą i chorobami układu krwionośnego,
  • zmniejszenie zagrożenia zachorowalnością na tzw. choroby cywilizacyjne,
  • zmniejszenie liczby zjawisk patologicznych oraz agresji, w szczególności wśród młodzieży,
  • wykształcenie w społeczeństwie świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku oraz korzystnych nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • zwiększenie możliwości uprawiania sportu i rekreacji fizycznej niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

 

Inwestor Wykonawca

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny
Wydział Inwestycji i Remontów

tel. (032) 42 959 80
fax: (032) 43 307 10

e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl

Zakład Usługowo-Handlowy
ARTOR Sp. z o.o.

ul. Staszica 1
44-193 Knurów

Informacja o finansowaniu inwestycji
Zadanie pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Kombatantów w Czerwionce-Leszczynach, będzie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Wartość projektu to kwota 975 055,23 zł, z czego dofinansowanie z MSiT to 333 000,00 zł, a z Województwa Śląskiego 333 000,00 zł.

Galeria z postępu prac

do góry