• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Krajowe/Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

  • Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach

Projekt obejmuje remont budynku zabytkowego zameczku oraz zagospodarowanie parku i terenu przy stawie.

 tablica

  • Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach

Projekt obejmuje budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Ma na celu poprawienie warunków uprawiania sportu przez uczniów Szkoły Podstawowej w Palowicach. W ramach inwestycji zostanie również wykonana sala lekcyjna, biblioteka, oraz magazyn, łącznik, szyb windowy i komunikacja.

 tablica2

  • Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w sołectwie Przegędza

Zadanie polega na termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Przegędzy, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych łącznie z remontem dachu części ma sandrowej, izolacje i ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie stropu pod poddaszem, remont schodów do piwnicy oraz doświetleniem piwnic. Wymienione zostanie źródło ciepła na 2 kotły gazowe. Zostanie zmodernizowana instalacja c.o.

 Wartość dofinansowania: 630 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:: 630 000,00 zł

 

  • „Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne”.

Zadanie polega na rozbudowie wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 8 w Czerwionce- Leszczynach na potrzeby dwuoddziałowego przedszkola oraz węzła kuchennego obsługującego szkołę i przedszkole.

 

tablica informacyjna

  • „Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce - Leszczynach”

Projekt zakłada stworzenie mini parku botanicznego wraz z oświetleniem, placem zabaw, górką saneczkową, małą architekturą oraz ścieżką edukacyjną.

Wartość dofinansowania: 4 600 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 5 500 000,00 zł

do góry