• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Krajowe/Przebudowa ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny-poprawa dostępności komunikacyjnej dla społeczności lokalnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Przebudowa ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny-poprawa dostępności komunikacyjnej dla społeczności lokalnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

W ramach realizacji zadania całkowicie przebudowano odcinek ul. Sportowej na długości 385 m będącej drogą gminną.

W ramach inwestycji:

  • przebudowano ciąg pieszo-jezdny (rozebrano istniejącą nawierzchnię z płyt chodnikowych 50x50 cm i ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej uszlachetnionej gr. 8 cm z pozostawieniem pasa dzielącego na którym zlokalizowane są lampy oświetlenia ulicznego, ławki, kosze i drzewa ozdobne ),
  • przebudowano pozostałą część ulicy wraz z wymianą istniejącej nawierzchni ścieralnej jezdni oraz przebudową całkowicie zdegradowanego chodnika,
  • przebudowano elementy odwodnienia pasa drogowego w szczególności wpusty i przykanaliki,
  • wymieniono oświetlenie uliczne, zamontowano nowe elementy małej architektury oraz nasadzono drzewa ozdobne.

Informacja o finansowaniu projektu
Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Całkowita wartość projektu wynosi 855 792,32 zł., z czego:

  • dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej: 660 503,00 zł,
  • wkład własny gminy: 195 289,32 zł.

 

do góry