• język migowy

Przyrodniczy diament regionu

Informacja o projekcie

Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej miało na celu zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze i krajobrazowe Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Podjęliśmy inicjatywę na rzecz propagowania zdrowego trybu życia w harmonii z przyrodą i poszanowaniem jej cennych zasobów. Udało nam się zachęcić mieszkańców nie tylko naszej gminy ale także gmin ościennych do uprawiania turystyki aktywnej, której istotą było bezpośrednie obcowanie z naturą, podpatrywanie jej piękna i harmonii.

Szczególnie polecaliśmy odwiedzenie tras przyrodniczo-edukacyjnych: "Dróżkę Kopruszka" w sołectwie Przegędza, "Głębokie Doły" w sołectwie Książenice, "Wśród leszczyn i śladów Bartelta" w dzielnicy Leszczyny, "Śladami Belka" w sołectwie Bełk, Pojezierza Palowickiego w sołectwie Palowice. Zapraszaliśmy również na ścieżkę edukacyjną „W cieniu kasztanowca” na terenie wzgórza Ramża, na granicy dzielnic Czerwionka i Dębieńsko oraz sołectwa Bełk oraz najnowszej ścieżki w dzielnicy Czerwionka na terenie osiedla familoków. Na turystów czekały nagrody. Wystarczyło odwiedzić cztery spośród wymienionych siedmiu miejsc i zrobić sobie zdjęcie na tle dowolnej tablicy edukacyjnej na trasie ścieżki, aby zdobyć gwarantowaną nagrodę. Uczestnicy konkursu otrzymali koce polarowe i turystyczne kubki termiczne oraz widokówki i odblaski.

Przeprowadzony został także konkurs plastyczny dla dzieci. Zadaniem konkursowym było wykonanie w dowolnej technice pracy plastycznej o tematyce nawiązującej do tematu konkursu: Przyrodniczy diament regionu, która promowała walory przyrodnicze i rekreacyjne Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Łącznie złożono 157 prac plastycznych, których autorami było 184 dzieci. Wszyscy uczestnicy otrzymali następujące nagrody: foldery, widokówki, kalendarze ścienne, skakanki, piłki plażowe, paletki, frisbee, odblaski oraz kolorowanki XXL. Autorzy prac wyróżnionych otrzymali ponadto plecaki oraz zestawy do malowania.

Do udziału w projekcie, pracownicy UGiM włączyli także Bibliotekę Publiczną. Dzięki zakupionemu nowemu wyposażeniu, placówka zamieniła się w pełne barw, atrakcyjne, przyciągające uwagę miejsce. Na wygodnych kolorowych pufach zajęcia ekologiczne były jeszcze większą frajdą. Gry edukacyjne i zestawy kreatywne oczarowały najmłodszych. Udział w ekologicznych lekcjach bibliotecznych brały szkoły i przedszkola.

Dla najmłodszych, którzy lubią rysować opracowana została kolorowanka, promująca ciekawe miejsca na terenie naszej miejscowości. Maluchy mogły zapoznać się z architekturą zabytkowego osiedla familoków w Czerwionce, drewnianego kościoła Marii Magdaleny, Kopca Lukasów w Bełku oraz leszczyńskiej kapliczki. Uwagę maluchów mógł przyciągnąć także radar meteorologiczny usytuowany na Wzgórzu Ramża oraz urokliwe Pojezierze Palowickie. Dzieci miały także okazję pokolorować oraz poznać zwierzęta i rośliny występujące na terenie naszej miejscowości. Kolorowanki w wersji XXL, opakowane w ozdobną tubę były nagrodami w konkursie plastycznym, organizowanym w ramach projektu. Kolorowankę można w łatwy sposób wydrukować ze strony internetowej miasta.

Wydane zostały także pocztówki z miejscowości. Na zdjęciach przedstawiono m.in. zabytkowe osiedle patronackie kopalni „Dębieńsko”, Pojezierze Palowickie, czy otoczony zielenią drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny.

Opracowano ulotki opisujące siedem miejsc, które warto odwiedzić. Opisane miejsca to: Pojezierze Palowickie w Palowicach, W cieniu kasztanowca w Dębieńsku, Uroczysko „Głębokie Doły” w Książenicach”, Wśród leszczyn i śladów Bartelta w Leszczynach, Ścieżka Dróżka Kopruszka w Przegędzy, Śladami Belka w Bełku oraz Ulicami miasta ogrodu w Czerwionce. Ulotki były pomocne przy realizacji konkursu aktywnego dla mieszkańców.

Wydano przepiękny folder zawierający zdjęcia oraz opisy miejsc o dużej wartości przyrodniczej, między innymi: trasę przyrodniczą Pojezierza Palowickiego, ścieżkę przyrodniczą: W cieniu kasztanowca, ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną:„Głębokie Doły”, ścieżkę edukacyjną: Wśród leszczyn i śladów Bartelta, ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną Dróżka Kopruszka, ścieżkę edukacyjną: Śladami Belka oraz ścieżkę edukacyjną: Ulicami miasta-ogrodu. Zawiera wskazówki jak poruszać się po miejscowościach, gdzie się udać co warto zobaczyć. Ujęto także wiele ciekawostek łączących się z opisywanym miejscem. Folder zawiera także mapę ścieżek rowerowych. Folder stanowił nagrodę w konkursie plastycznym dla dzieci.

Wydany został także kalendarz 12 stronnicowy. Każdy miesiąc zilustrowano atrakcyjnym zdjęciem przedstawiającym wybrane miejsce na trasie ścieżki przyrodniczej oraz krótki opis walorów ścieżki. Wręczono go dzieciom biorącym udział w konkursie plastycznym jako nagrodę.

Informacja o finansowaniu inwestycji
Wnioskowana wartość projektu wynosiła 45 264,90 zł., z czego:

dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach 18 727,76 zł.

wkład własny gminy: 26 537,14 zł.

 

Promocja zadania w mediach:

 

do góry