• język migowy

Wykonanie placyku zabaw w Książenicach

W ramach zadania planuje się utworzyć ogólnodostępny placyk zabaw dla dzieci w Książenicach. W sołectwie znajduje się niewystarczająca ilość miejsc rekreacyjnych, urządzenia zabawowe są zużyte i zagrażające bezpieczeństwu. W ramach zadania planuje się montaż następujących urządzeń: huśtawka podwójna, czworobok linowy, komplet sprawnościowy. Zakup niniejszej infrastruktury jest podyktowany chęcią podwyższenia poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci zamieszkujących sołectwo Książenice. Ponadto za sprawą niniejszego zadania nastąpi poprawa poziomu infrastruktury rekreacyjnej, integracja międzypokoleniowa (dziecko odwiedza plac zabaw wraz z rodzicem), zwiększenie poziomu życia mieszkańców, poszerzenie ciekawych form spędzania czasu wolnego, a co za tym idzie zaspokajanie potrzeb w zakresie aktywnego wypoczynku dla dzieci poprzez ruch na świeżym powietrzu.

Całkowita wartość projektu: 38 460,87 zł

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Tablica informacyjna Książenice

 

 

 

 

do góry