• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Krajowe/Remont zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Stanowicach

Remont zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Stanowicach

Informacja o inwestycji

Przedmiotem projektu był remont budynku obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Stanowicach. Zakres robót obejmował wymianę uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowej, roboty murarskie, roboty elektryczne oraz remonty zadaszenia. Mieszkańcy Stanowic - deklarując wkład własny - pracowali przy robotach rozbiórkowych, tj.: demontaż ocieplenia sufitów, przecieranie ścian i tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farb na stropach, rozebranie pokrycia zadaszenia oraz zerwanie boazerii ze ścian.

Głowne cele projektu

Bezpośrednim celem przedsięwzięcia była poprawa stanu obiektu sportowego w Stanowicach, ponieważ wcześniej nie spełniał on obowiązujących standardów w zakresie rozwiązań funkcjonalno- technicznych. Zrealizowanie inwestycji przyczyniło się do rozwoju działalności sportowej na terenach wiejskich, promocji zdrowego trybu życia i roli aktywności fizycznej w jego kształtowaniu. Polepszyły się także warunki dla organizacji czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze Stanowic.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. 3 Maja 36a
44-230 Czerwionka-Leszczyny

ATM Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 2
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Informacja o finansowaniu inwestycji

Zadanie pn. „Remont zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Stanowicach”, zostało współfinansowane w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010.

Wartość inwestycji to kwota 40 664,98 zł, z czego dofinansowanie wynosiło 20 000 zł.

do góry