• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Krajowe/Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Książenicach

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Książenicach

Zakres rzeczowy

 • Docieplenie ścian i stropodachów w technologii lekko-mokrej przy pomocy styropianu o łącznej powierzchni 2 908,9 m2
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej o łącznej powierzchni 43,22 m2
 • Remont instalacji odgromowej
 • Wykonanie opaski wokół budynku,
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez zabudowę zaworów termostatycznych oraz automatycznych odpowietrzników,
 • Wymiana źródła ciepła poprzez zabudowę kotła ekologicznego o wysokim stopniu automatyki,
 • Zastosowanie źródła energii odnawialnej poprzez zabudowę na dachu budynku solarów wraz z niezbędną instalacją.

Termin realizacji zadania

 • Rozpoczęcie: luty 2006 ( rozpoczęcie prac projektowych )
 • Zakończenie: 15 października 2008 r.

Koszt i źródła finansowania zadania
Całkowite nakłady poniesione na inwestycję: 823 471,87 zł

W tym:

 • Budżet gminy 205 867,87 zł
 • WFOŚiGW Katowice umorzenie pożyczki 617 604,00 zł

Wykonawca
„BUDEXIM” Sp. z o.o. Rybnik

Galeria z realizacji projektu

do góry