• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Krajowe/Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn

Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn

W dniu 23 października 2007 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego: "Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn".

Zadanie obejmowało swym zasięgiem 89 budynków: w tym 87 budynków mieszkalnych (2081 mieszkań) i 2 budynki użyteczności publicznej: budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz budynek Domu Kultury.

W ramach zadania wykonano:

 • instalację centralnego ogrzewania (m.in. montaż 8 043 grzejników),
 • docieplenia ścian zewnętrznych 89 budynków metodą lekko-mokrą styropianem o grubości 13 cm pow. 91 637 m2,
 • docieplenia stropów nad ostatnią kondygnacją w 89 budynkach pow. 33 824 m2, w tym: 54 budynki metodą lekko-mokrą styropianem o grubości 18 cm, 21 budynków metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości 17 cm, 14 budynków wełną mineralną o grubości 18 cm,
 • docieplenia stropów piwnic 87 budynków oraz stropu nad
  przejściem 1 budynek (MOK) metodą lekko-mokrą styropianem o grubości 5 cm pow. 32 431 m2,
  sieć ciepłowniczą, przyłącza i zewnętrzną instalację odbiorczą o łącznej długości 6737 mb,
 • zakupiono i zamontowano 79 węzłów cieplnych (w tym 3 grupowe) obsługujących 89 budynków o łącznej mocy 6,14 MW,
 • w kotłowni węglowej przy ul. Polnej zamontowano pompy zmieszania gorącego i zmieszania zimnego, rozdzielnię szafową wyposażoną w falowniki do napędu pomp, automatykę sterującą pracą pomp.

Zlikwidowano 2193 piece ceramiczne, 392 sztuki etażowych kotłów węglowych, 254 etażowych kotłów gazowych i 37 akumulacyjnych pieców elektrycznych.

Koszt zadania wyniósł prawie: 34.000.000 zł . Współinwestorem zadania (razem z Gminą) było Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie Zdrój, które na to zadanie wydatkowało środki w wysokości 6 940 000 zł . Niniejsze zadanie zostało w głównej mierze dofinansowane dotacją z Fundacji EKOFUNDUSZ w wysokości 16 400 000 zł oraz środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: pożyczką i dotacją w łącznej kwocie 9 198 000 zł.

Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu było Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe PROREM z Tychów, ELEKTROTERMEX z Ostrołęki i Firma F-BUD z Wodzisławia Śląskiego. Inwestorem Zastępczym było Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji INWESTOR z Dąbrowy Górniczej.

Realizacja zadania rozpoczęła się 4 sierpnia 2005 roku, a zakończyła 30 września 2007 roku.

Dzięki temu przedsięwzięciu nastąpiło obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza, jak również oszczędność energii poprzez zmniejszenie zużycia paliwa przy równoczesnym znacznym zwiększeniu efektywności jego wykorzystania.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Wiceprezes Zarządu Fundacji Ekofundusz w Warszawie Stanisław Sitnicki,
 • Koordynator projektu z ramienia Ekofunduszu Romuald Sulima,
 • Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Zenon Rodzaj,
 • Kierownik Zespołu Ochrony Atmosfery WFOŚiGW Ewa Maniecka,
 • Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Rybniku Wincenty Klyta,
 • Zastępca Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju Adam Dudzik,
 • Pracownicy PEC,
 • Przedstawiciele wykonawców : Stanisław Garbacz, Eugeniusz Fibic,
 • Przedstawiciele Inwestora Zastępczego: Pan Wiesław Strzałkowski , Pan Jerzy Bar,
 • Przedstawiciele Rady Dzielnicy Leszczyny Osiedle: Grażyna Strzelecka, Waldemar Mitura,
 • Pan Stanisław Usarek - radny poprzedniej kadencji,
 • Radni Rady Miejskiej z przewodniczącym Leszkiem Salamonem,
 • Władze Gminy i Miasta: Burmistrz Wiesław Janiszewski, Zastępcy Burmistrza: Grzegorz Wolnik i Andrzej Raudner, Sekretarz Irena Woźnica, Skarbnik Teresa Czajka,
 • Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta,
 • Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
do góry