• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Krajowe/Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację remontu ulicy Powstańców Śląskich od ul. Armii Krajowej do ul. Ks. Pojdy

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację remontu ulicy Powstańców Śląskich od ul. Armii Krajowej do ul. Ks. Pojdy

Informacja o inwestycji

Projekt polega na remoncie ulicy Powstańców Śląskich będącej drogą gminną. Zakres remontu obejmuje rozbiórkę istniejącej, uszkodzonej i zdeformowanej nawierzchni z płyt betonowych typu trylinka, odtworzenie istniejącego chodnika, remont i wymianę elementów odwodnienia oraz realizację oznakowania pionowego i poziomego, a także innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Długość remontowanej drogi wynosi 1168 mb.

Cele projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Powstańców Śląskich. Dzięki remontowi zwiększy się przepustowość i płynność ruchu na drodze łączącej dwie drogi powiatowe. Ponadto remont przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu pojazdów samochodowych i komunikacji zbiorowej poprzez usunięcie nierówności jezdni, przełomów podłużnych i poprzecznych. Remont chodnika przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny

tel. (032) 42 959 11
fax: (032) 43 307 10

Zakład Remontowo-Budowlany Kanalizacji i Odwodnienia
Krzysztof Ogrodowski

ul. Turystyczna 1 b
44-207 Rybnik Golejów

Informacja o finansowaniu inwestycji

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację remontu ulicy Powstańców Śląskich od ul. Armii Krajowej do ul. Ks. Pojdy” jest współfinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Wartość projektu to kwota 3 324 000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa to 1 640 500 zł.

do góry