• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Krajowe/Remont zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Przegędzy

Remont zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Przegędzy

Informacja o inwestycji

Przedmiotem projektu był remont budynku obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Przegędzy. W ramach przedsięwzięcia zostały wykonane roboty rozbiórkowe, tj. przygotowanie ścian do zamontowania okien i drzwi ze względu na ich nieszczelność oraz malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych. Na ścianach ułożono płytki ceramiczne, natomiast posadzkę wyłożono płytkami antypoślizgowymi. Zamontowano okna i drzwi, a także wymieniono elementy łazienkowe oraz WC. Mieszkańcy Przegędzy, deklarując wkład własny, uczestniczyli w pracach przy robotach rozbiórkowych oraz robotach płytkowych.

Głowne cele projektu
Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez stworzenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego, a także jego wykorzystanie przez mieszkańców terenów wiejskich. Ponadto celami pośrednimi przedsięwzięcia są: poprawa dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej, wzrost zainteresowania aktywnym spędzaniem wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu Przegędzy.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. 3 Maja 36a
44-230 Czerwionka-Leszczyny

FOBUD Fojcik Krystian
ul. Damrota 12
44-238 Przegędza

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Remont zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Przegędzy” zostało współfinansowane w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010.

Wartość projektu to kwota 18 185,25 zł, z czego dofinansowanie wynosiło 9 092,62 zł.

do góry