• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Krajowe/Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie Przegędza poprzez zakup i montaż lamp solarnych

Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie Przegędza poprzez zakup i montaż lamp solarnych

W ramach zadania planuje się zagospodarowanie miejsca w okolicy parkingu przy ośrodku zdrowia i placu zabaw w Przegędzy poprzez zakup i montaż trzech lamp solarnych parkowych. Teren ten jest miejscem często odwiedzanym przez mieszkańców całej gminy (w ośrodku zdrowia w Przegędzy dyżur pełni punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), problem pojawia się zimą po zmroku z uwagi na brak oświetlenia tego miejsca. Ponadto jedna z lamp będzie doświetlać podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zakup i montaż niniejszej infrastruktury jest podyktowany chęcią poprawy poziomu życia mieszkańców. Ponadto celem zadania jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego, zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych dla środowiska, generowanych podczas wytwarzania przez zakład energetyczny.

Całkowita wartość projektu: 18 093,30 zł

Wartość dofinansowania: 8 124,15 zł

Tablica informacyjna Przegędza

 

 

 

 

do góry