• język migowy

Ekoakcja-segregacja

Informacja o projekcie

Zadanie pn. „Ekoakcja - segregacja” polegać będzie na przeprowadzeniu kampanii promocyjnej w celu podwyższenia poziomu wiedzy ekologicznej i troski o środowisko naturalne wśród mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Głównym bohaterem kampanii będzie legendarny na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny rozbójnik Ramża.

W ramach projektu planuje się utworzenie specjalnej strony internetowej poświęconej wyłącznie tematyce zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy, gdzie każdy mieszkaniec znajdzie kompendium wiedzy w tym temacie. Jednocześnie każde gospodarstwo domowe otrzyma ulotkę informacyjną w postaci Ekościągi. Dla najmłodszych mieszkańców zaplanowano zakup gry Ekomemory wzorowanej na popularnym memory sprawdzającym pamięć i spostrzegawczość graczy. Karty gry przedstawiać będą różnego rodzaju odpady zaprezentowane na tle odpowiadającym kolorom pojemników do którego powinien trafić. Ponadto na terenie całej gminy zostaną rozwieszone plakaty zachęcające do segregowania odpadów.

Poprzez zaplanowane w projekcie działania mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zostaną zapoznani m.in. z zasadą obliczania i wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminami, częstotliwością i trybem uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzorem deklaracji, szczegółowym sposobem i zakresem świadczenia usług odbierania i zagospodarowywania odpadów, zasadami segregacji czy informacji o wydatkowaniu środków uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja o finansowaniu inwestycji

Wnioskowana wartość projektu wynosi 16 725 zł., z czego:

  • dofinansowanie z WFOŚiGW: 8 213,60 zł,
  • wkład własny gminy: 8 511,40 zł.

do góry