• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Krajowe/Budowa placu zabaw w Bełku wraz z otoczeniem - Słoneczny Plac

Budowa placu zabaw w Bełku wraz z otoczeniem - Słoneczny Plac

Informacja o inwestycji

Przedsięwzięcie polegało na wybudowaniu placu zabaw w Bełku wraz z otoczeniem - Słoneczny Plac. Zakres robót obejmował budowę estrady, placu tanecznego oraz widowni. Wybudowano także plac zabaw, schody terenowe oraz plac do ćwiczeń strażackich. Mieszkańcy Bełku zgodnie opowiedzieli się za projektem i zadeklarowali wkład własny. Pracowali przy robotach porządkowych, zazielenianiu terenu w formie dosadzania drzew, krzewów, wykonaniu nowych nawierzchni trawiastych oraz wykonaniu nowych nawierzchni chodników przy wejściach do budynków.

Głowne cele projektu

Zrealizowanie zadania wpłynęło pozytywne na kształtowanie się świadomości lokalnej mieszkańców, jako osób odpowiedzialnych za otaczającą ich infrastrukturę.

Stworzenie nowoczesnego obiektu dla potrzeb wsi spowodowało polepszenie jakości życia, w szczególności najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Ponadto wpłynęło to na poprawę estetyki wsi i bezpieczeństwa dzieci.

Informacja o finansowaniu inwestycji

Projekt pn. Budowa placu zabaw w Bełku wraz z otoczeniem - Słoneczny Plac, ” został współfinansowany w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010.

Wartość przedsięwzięcia to kwota 43 992,45 zł, z czego dofinansowanie wynosi 20 000 zł

do góry