• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Krajowe/Wykonanie siłowni pod chmurką w Szczejkowicach

Wykonanie siłowni pod chmurką w Szczejkowicach

W ramach zadania planuje się wykonanie siłowni pod chmurką przy boisku sportowym w Szczejkowicach poprzez zakup i montaż następujących urządzeń: rower horyzontalny, kołowrotek ręczny + prostownik nóg na pylonie. Na terenie sołectwa Szczejkowice można zaobserwować dużą potrzebę utworzenia miejsc rekreacyjnych celem uprawiania przez mieszkańców aktywności fizycznej. Zakup niniejszej infrastruktury jest podyktowany chęcią podwyższenia poziomu aktywności fizycznej wśród mieszkańców zamieszkujących sołectwo Szczejkowice. Ponadto za sprawą niniejszego zadania nastąpi poprawa poziomu infrastruktury rekreacyjnej, zwiększenie poziomu życia mieszkańców, aktywizacja mieszkańców sołectwa Szczejkowice, poszerzenie oferty aktywnych form spędzania czasu wolnego, a co za tym idzie zaspokajanie potrzeb w zakresie aktywnego wypoczynku dla mieszkańców poprzez ruch na świeżym powietrzu.

Całkowita wartość projektu: 20 602,50 zł

Wartość dofinansowania: 9 378,75 zł

Tablica informacyjna Szczejkowice

 

 

 

 

do góry